28 november 2007

Chavez varnar SAF i Venezuela

TEGUCIGALPA / 071127 / Venezuelas president darrar sällan på stämman och framför allt inte mot Fedecamera, landets motsvarighet till SAF. Det var ordföranden i denna organisation, Pedro Carmona, som den 12 april 2002 utnämnde sig själv till interimspresident efter att en militär statskupp avsatte Chavez från presidentposten i 47 timmar och placerade ordföranden för landets arbetsgivarförening i presidentpalatset.

Nu hörs samma hotfulla tongångar från Fedecamera igen, menar Chavez som i tisdags, på ett möte för privata företagare som stöder den bolivarianska revolutionen, varnade Fedecamera för att bege sig ut på politiska äventyr:

– Om Fedecameras ordförande (José Manuel González) fortsätter sina hot mot den bolivarianska regeringen ska jag ta ifrån honom alla hans medlemsföretag!

Fedecamera deltar med sina allierade inom högeroppositionen i kampanjen för ”NO”. Det innebär att de motsätter sig de författningsförändringar av 69 artiklar i den venezuelanska grundlagen av totalt 350 som Chavez och Nationalförsamlingen har föreslagit. På söndag (2 dec.) får venezuelanerna ta ställning till om de vill att grundlagen ska få en socialistisk karaktär och där inte bara privategendomen garanteras utan även fyra andra ägandeformer, så som statligt, kooperativt, socialt och offentligt ägande. Arbetsgivarföreningen har sagt att den kommer göra allt för att stoppa grundlagsförändringarna vilket Chavez uppfattar som försök att störta regeringen.

– Om Fedecamera vill utmana oss och landet, kom igen bara! Men då kommer de att bli utan både ”Fe”, ”de” och ”camera”, underströk Chavez inför sina röda företagare.

Men Chavez lade snabbt om till försonligare tongångar och sa, att ”utmaningen från Fedecamera gör de egentligen bara av en politisk anledning. För den ekonomiska tillväxten i Venezuela är i dag bland den största på planeten”, vilket de venezuelanska arbetsgivarna känner till.

Dick Emanuelsson

12 mars 2007

Bushs på anti-Chavezturné

2211 tecken


TEGUCIGALPA / 0703112 / George W. Bush märkliga resa till Brasilien, Uruguay, Colombia, Guatemala och México döptes av The Washington Post till Bushs ”anti-Chavezturné”.

Mången politisk analytiker i Latinamerika har tagit sig för pannan och undrat vad för slags politiska strateger som Vita huset har anställt. Ett militärt lasarettsfartyg skickades samtidigt med Bushs med uppgiften att operera 1500 latinamerikaner för att visa upp en ”human attityd”. Men det demagogiska utspelet har genomskådats. För folk vet att Kuba och Venezuela de senaste 18 månaderna har opererat närmare en miljon latinamerikaner mot grå starr och liknande åkommor.

Folken gör motstånd, havererar frihandelsprojekt som ALCA eller TLC och i spetsen för detta motstånd går Venezuelas president Hugo Chavez.

– Presidenterna Chavez och Morales utnyttjar sin popularitet för att kväva oppositionen, sa
Michael McConnell, chef för USA:s samlade underrättelsetjänster inför senaten i början av mars och tillade: ”Demokratin löper stor risk i Venezuela och Bolivia.”

Bushs resa till de nämnda länderna ska ses i det ljuset. Vita huset vet att det är djupt avskytt för sin utplundring av Latinamerika och kriget i Irak. Samtidigt som Bush landade i Uruguays huvudstad Montevideo i fredags förra veckan, landade Chavez på andra sidan Rio de la Plataviken, i Buenos Aires där han togs emot av landets president Nestor Kirchner. De två slöt en lång rad avtal både inom handel som i frågan om inrättandet av en ny bank, Bancosur, som ska ”punktera” Världsbanken och Internationella Valutafonden som politiska verktyg i händerna på USA respektive EU. På kvällen talade Chavez inför 40 000 euforiska argentinare och sa att ”Bush är ett politiskt kadaver”.

Chavez fortsatte till Bolivia, Nicaragua och i måndags anlände Chavez till Jamaica där han slöt nya avtal med ett av Karibiens viktigaste länder i integreringen av Latinamerika.

Under tiden anlände Bush till Colombia, Guatemala och Mexiko. Överallt lyste banderollen bland de tiotusentals människorna; ”Bush-Go Home”! I Bogota kom det till hårda konfrontationer mellan 30 000 poliser, militärer mot tusentals protesterande Bogotabor. 129 människor greps och ett 50-tal skadades.

Dick Emanuelsson