28 november 2007

Chavez varnar SAF i Venezuela

TEGUCIGALPA / 071127 / Venezuelas president darrar sällan på stämman och framför allt inte mot Fedecamera, landets motsvarighet till SAF. Det var ordföranden i denna organisation, Pedro Carmona, som den 12 april 2002 utnämnde sig själv till interimspresident efter att en militär statskupp avsatte Chavez från presidentposten i 47 timmar och placerade ordföranden för landets arbetsgivarförening i presidentpalatset.

Nu hörs samma hotfulla tongångar från Fedecamera igen, menar Chavez som i tisdags, på ett möte för privata företagare som stöder den bolivarianska revolutionen, varnade Fedecamera för att bege sig ut på politiska äventyr:

– Om Fedecameras ordförande (José Manuel González) fortsätter sina hot mot den bolivarianska regeringen ska jag ta ifrån honom alla hans medlemsföretag!

Fedecamera deltar med sina allierade inom högeroppositionen i kampanjen för ”NO”. Det innebär att de motsätter sig de författningsförändringar av 69 artiklar i den venezuelanska grundlagen av totalt 350 som Chavez och Nationalförsamlingen har föreslagit. På söndag (2 dec.) får venezuelanerna ta ställning till om de vill att grundlagen ska få en socialistisk karaktär och där inte bara privategendomen garanteras utan även fyra andra ägandeformer, så som statligt, kooperativt, socialt och offentligt ägande. Arbetsgivarföreningen har sagt att den kommer göra allt för att stoppa grundlagsförändringarna vilket Chavez uppfattar som försök att störta regeringen.

– Om Fedecamera vill utmana oss och landet, kom igen bara! Men då kommer de att bli utan både ”Fe”, ”de” och ”camera”, underströk Chavez inför sina röda företagare.

Men Chavez lade snabbt om till försonligare tongångar och sa, att ”utmaningen från Fedecamera gör de egentligen bara av en politisk anledning. För den ekonomiska tillväxten i Venezuela är i dag bland den största på planeten”, vilket de venezuelanska arbetsgivarna känner till.

Dick Emanuelsson