2 december 2013

Kommunalval och ekonomiskt krig i Venezuela

TEGUCIGALPA / 2013-12-02 / I Venezuela fortgår en politisk och ekonomisk konfrontation mellan regering och opposition som kulminerar på söndag i kommunal- och regionalvalen. Den politiska oppositionen vill göra kommunalvalet till en folkomröstning om regeringens vara eller icke vara.
Regeringen anklagar å andra sidan oppositionen för att återigen försöka fälla regeringen med våld, men nu via en utländsk intervention. USA-advokaten och Venezuelakännaren Eva Golinger ger regeringen Maduro rätt i en nyligen publicerad artikel:
”Ett internt dokument framställt av tre organisationer från Colombia och USA ger ljus över en makaber plan mot den venezuelanska staten. Planens målsättning är att framkalla våld, inklusive döda, med avsikten att motivera ett internationellt ingripande. (…) Dokumentet som är rubricerat ´Strategisk Venezuelansk Plan´, utarbetades av ´Stiftelsen Demokratisk Internationalism´, som företräds av den före detta colombianske presidenten Alvaro Uribe tillsammans med ´Stiftelsen Tankecentret Först Colombia´ och USA-företaget Consultoresfti Consulting. Dokumentet skrevs ut den 13 juni 2013 under ett möte mellan dessa tre organisationer och de venezuelanska oppositionsledarna Maria Corina Machado, Julio Borges och Ramón Guillermo Avelado. Även den venezuelanska experten på psykologisk krigföring, J.J. Rendón och USAID:s ansvarige för Latinamerika, Mark Feierstein”, deltog i mötet”.

Elavbrott och toapapper

I dokumentets mer detaljerade skrivningar om hur de konkreta sabotageaktionerna ska verkställas, slås det fast att strategin är att sabotera energi- och då framförallt el-systemet i landet. Målet är att vända det folkliga missnöjet för elavbrotten mot regeringen och framkalla en bild av Venezuela i utlandet som ett land i kaos.
I stycket “Aktioner” beskriver författarna hur planen ska utvecklas via de sociala nätverken med korta budskap som når en masspublik. Den psykologiska krigföringen är att skapa en social oro, förstärka bristen på försörjningen av nödvändiga basprodukter för de venezuelanska hushållen.
Livsmedelsförsörjningen på basprodukter som mjöl, socker, mjölk, smör, socker eller toapapper försämrades dramatiskt efter datumet då dokumentet accepterades av de inblandade parterna. Oppositionsmedierna, uppbackade av internationella medier som CNN eller Reuters, bidrog till en bokstavlig hysteri hos befolkningen när de visade rena slagsmål om produkterna inne i butikerna. Det chilenska syndromet från Salvador Allendes mandatperiod då ekonomin saboterades med samma metoder som i dag, spred sig över hela Venezuela. Men regeringen gick till motattack.
Myndigheterna har beslagtagit tonvis med de nämnda produkterna de senaste månaderna. I gränsområdena till Colombia har beslagen varit av särskild tyngd. Produkterna är billiga och statligt subventionerade i Venezuela och säljs dyrt i Colombia.

”Parasitärt borgerskap”

Uribes allt tätare kontakter med den venezuelanska högeroppositionen har sin bakgrund i hans besatta avsikter att störta regeringen i Caracas. När Uribe avslutade sin presidentperiod 2010, uppmanade han öppet för en internationell intervention med avsikt att störta regeringen Chavez. Uribe har sedan dess bedrivit en systematisk smutskampanj mot regeringen Chavez och nu Maduro. Alliansen USA-Uribe-venezuelanska oppositionen agerar inom de väpnade venezuelanska styrkorna med målet att framkalla eller stimulera fram en väpnad resning från de venezuelanska militärerna.
”Venezuela står under attack, som den har gjort de senaste 14 åren. Vi får inte glömma att Venezuela har de största oljereserverna i världen”, sammanfattar Eva Golinger målet för planen.
För att slå tillbaka hamstring, spekulation och det ekonomiska sabotaget, har Maduro vidtagit en rad åtgärder. Nationalförsamlingen gav honom större handlingsfrihet och Maduro tvekade inte att ”slå tillbaka det parasitära borgerskapet”, koncentrerade i den venezuelanska arbetsgivarföreningen. Ett exempel är elektronikkedjan Daka. Den växlade in Bolivar mot dollar hos staten och importerade från utlandet in sina produkter med den officiella nivån på dollarn. Men i butikerna satte Daka ett annat pris, den svarta marknadens dollar som ligger på 50 Bolivar jämfört med den officiella, 6,3 Bolivar för en dollar.

Motattacken

Maduro kallade ut prisinspektörerna som tvingade Daka och andra spekulerande företag att omedelbart sänka priserna vilket hälsades med jubel av befolkningen.
– Maduro har återtagit initiativet med en intervention mot spekulanterna som har fått ett stort stöd hos den sociala och folkliga rörelsen. Han har även gått till offensiv och gett sig ut på en landsomfattande turné där han har aktiverat de Kommunala Folk-Råden, säger Juan Manuel Karg, samhällsforskare på universitetet UBA.
Valet på söndag blir därför en värdemätare på styrkeförhållandena mellan regering och opposition och två antagoniska modeller, snarare än vem som är bäst kandidat till en borgmästarpost, summerar Karg.

Dick Emanuelsson