2 mars 2014

Oppositionen förlorar stöd i Venezuela I Venezuela

TEGUCIGALPA / 2014-03-02 / I Venezuela förkastar mer än 80 procent av befolkningen oppositionens våldsamma protester, de så kallade “guarimbas”. Nästan lika stor andel stöder regeringens invit till en fredsdialog med hela det venezuelanska samhället, som inkluderar näringslivet och oppositionen.
Enligt opinionsinstitutet ICS, som intervjuade 900 personer mellan 26-28 februari som fick frågan; ”Är du överens eller inte med protesterna i landet?, svarade 85,4% nej. 37, 4 % var ”mycket negativa” medan 37,2 % inte var överens medan 15,3 % ville att protesterna skulle fortsätta. Felmarginalen var +/- 3,5.
Frågorna ställdes i de största städerna över hela landet och speglar egentligen inte landsbygden där regeringen Nicolas Maduro har ett ännu större stöd.
Simon Cordova, chef för ICS, uppgav till radiostationen Noticias24, att 81 % av de tillfrågade var positivt inställda till fredsdialogen som president Maduro bjöd in till den 28 februari. Den venezuelanska Handelskammarens ordförande Jorge Roig inte bara deltog i konferensen i presidentpalatset utan inledde med att understryka sitt tack ”till den konstitutionellt valda regeringen Nicolas Maduro”.

Bakslag för oppositionen

Roigs såväl deltagande som erkännande av Maduro som president, var som en iskall hink vatten för oppositionen, ledd av Corina Machado och Leopoldo Lopez. Varken Machado eller oppositionsfronten MUD vägrade att acceptera regeringens inbjudan för att med gemensamma krafter lösa den politiska och ekonomiska krisen.
Oppositionen har under den senaste veckan genomfört protester med allt mindre deltagare. Bara åtta procent av alla städer deltog på ett eller annat sätt i protesterna som inleddes den 12 februari. Dessa har också koncentrerats i de större städernas mer fashionabla bostadsområden.
Dick Emanuelsson