18 juni 2015

"Vi förkastar SR:s bevakning av Latinamerika"

I en reaktion över Sveriges Radios Latinamerikabevakning, skriver 56 framstående latinamerikakännare ett öppet och kritiskt brev där de protesterar över SR:s reporter Lotten Collins sätt att förvanska den latinamerikanska verkligheten.

Droppen kom efter Collins senaste inslag där hon framställer Venezuela som ett land i svält, och det efter att ha intervjuat två (2) köande personer i staden Guasdualito vid gränsen mot Colombia.

På 2 minuter och 11 sekunder ges en totalt ytlig och förvanskad bild av situationen i Venezuela, som är komplicerad, inte bara i ekonomiska termer utan hur flera olika faktorer och aktörer agerar och opererar för att skapa en bild av ett land i kaos.

Som just smugglingen i den 200 mil långa gränsen mellan Venezuela och Colombia. Det hade varit oerhört intressant om SR:s utsända reporter hade ansträngt sig lite mer än att intervjua två kvinnor och trängt ner mer på djupet vad det ekonomiska sabotaget från interna och externa aktörer betyder för den ekonomiska situationen.

Det är också märkligt att SR betalar dyra resor och uppehälle som i praktiken är skattebetalarnas pengar och inte kräver mer i utbyte av reportern. Eller är det förhand uppgjort vilka teman och vad den politiska slutsatsen av dessa reportage" ska bli?

Hade Lotten Collin haft lite mer av "två sidor" hade hon kunnat göra ett reportage på något av de offentliga och statliga daghemmen i Latinamerikas största stadsdel Petare och jämföra dem med liknande daghem i vilket land som helst i Latinamerika.

I Petare och i Venezuela får barnen tre mål mat om dagen samt mellanmål. Men de för också besök varje månad av en läkare som undersöker varje barn och deras fysiska och psykiska utveckling. De ensamstående mammorna betalar inte en peso. Låt oss vara seriösa i vår beskrivning av verkligheten, även om den politiska högern i Sverige kanske inte blir glad.

Det är också intressant att konstatera att venezuelanska husmödrar, enligt den kvinna som Lotten intervjuar, har tvättmaskiner. På gatan där jag bor i Tegucigalpa, Honduras huvudstad, är det bara vår familj och grannen som har tvättmaskin. Resten, ett 20-tal hushåll, är det det cementerade tvättbrädet som gäller när kläder och dylikt ska tvättas.

Dessa konkreta vardagsuppgifter låter kanske lite banalt för ett svenskt hushåll men betyder en Revolution i Revolutionen, i synnerhet för kvinnorna i Latinamerika

Dick Emanuelsson
TegucigalpaEtt jättelager i delstaten Zulia. Här hamstrades hundratals ton samtidigt som just dessa varor, som dambindor och barnblöjor, saknades i affärer.


Vi förkastar SR:s bevakning av Latinamerika


Den 13 juni sände Sveriges Radio ett inslag som påstod att folket i Venezuela praktiskt taget svälter ihjäl. Detta grova faktafel kom en vecka efter att landet fått en utmärkelse av FN:s Mat- och Jordbruksorganisation FAO just på grund av sina insatser för att garantera alla venezuelaners rätt till mat. Och bara några dagar efter att toppmötet CELAC-EU i Bryssel EU framhåller de latinamerikanska och karibiska ländernas starka fördömande av USA:s destabiliserande manövrer mot Venezuela. Den negativa svenska mediebevakningen till trots kommer dessbättre sedan några månader tillbaka konstruktiva signaler från Löfvenregeringen om att förändra Sveriges politik för  Latinamerika till det bättre.

SR:s rapportering om läget i Venezuela – liksom om regionen i övrigt – är ytlig, okunnig, ensidig, felaktig och illvillig. Den bild av Venezuela som SR:s reporter Lotten Collins reportage förmedlar till den svenska publiken är alarmistisk och har föga anknytning till fakta, till exempel svälter människorna i Venezuela inte ihjäl. Å andra sidan förtiger hon FN:s beröm för landet på matförsörjningens område.

Detta är inte ett olycksfall i arbetet. Collins krönikor om Venezuela och andra länder i regionen innehåller genomgående - om än i varierande omfattning - inslag som bryter mot public services grundläggande krav på opartisk och saklig rapportering.

Inom ramen för USA:s fientliga politik  mot Venezuela, som CELAC:s samtliga medlemsstater, oberoende av politisk färg fördömer, är det uppseendeväckande att Sveriges public service identifierar sig med en propagandalinje som undergräver CELAC:s och EU:s gemensamma Brysseluttalande om att "Samtidigt som vi avvisar ensidiga och folkrättsvidriga extraterritoriala tvångsåtgärder bekräftar vi vårt engagemang för den fredliga lösningen av konflikterna".

För inte så länge sedan, år 2008, befann sig länder som Venezuela och Colombia på randen till krig. Det var när Colombias bombning av ett gerillaläger i Ecuador höll på att sätta hela regionen i brand. Idag blåser andra vindar. Länder med helt olika politiska och ekonomiska system har funnit sätt att lösa sina konflikter genom förhandlingar och det finns starka åtaganden att förebygga statskupper och andra brott mot den institutionella ordningen.

I Havanna pågår fredsförhandlingar mellan gerillorna och regeringen i Colombia,  och förhandlingar om normalisering av relationerna mellan USA och Kuba. Sedan januari 2014 har samtliga 33 länder i Latinamerika och Karibien förklarat Latinamerika en kärnvapenfri fredszon genom att "för alltid avskaffa användningen av våld i regionen" och förpliktat sig att respektera varandras suveränitet. SR:s uppskruvade rapportering döljer och motverkar denna utveckling.

Personer som vill skriva under uppropet kan göra det på orattvisabetraktelser.wordpress.org

Undertecknar:


1. Eva Björklund
2. Dick Emanuelsson, Journalist, Tegucigalpa
3. Maj Wechselmann, filmmakare
4. Al Burke, redaktör, Nordic News Network
5. Patrik Paulov, redaktör Proletären
6. Jorge Capelán, Journalist, Managua
7. Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos de Gotemburgo (Latinamerikanska MMRR-föreningen i Göteborg)
8. Víctor Jara Föreningen
9. Ola Nilsson, ordförande i Kulturföreningen José Marti
10. Proletären PFF (Göteborg)
11. Ana María Sabio
12. Miguel Gabard
13. Zoltan Tiroler
14. Maria Sandblad, frilansskribent
15. Jan Hagberg, försäkringsmatematiker
16. Berndt A. Paulsson
17. Mario Sousa
18. Gabor Tiroler
19. Lorena Delgado Varas
20. Leonte Alberto Salgado Bárcenas
21. Loretto Labbe
22. Krister Hägg
23. Elena Karlström
24. Ethel del Gaiso-Schaa
25. Adrian Groglopo
26. Maria Söderqvist
27. Carlos Alberto Mendez
28. Birgitta Falk
29. Annika Gullberg
30. Richard Turpin
31. Gilda Cordova
32. Margarita Delsante
33. Kristina Hillgren
34. Paulo Celis
35. Mats Fernström
36. Ingrid Frejd
37. Daniel Hedlund
38. Gerd Pettersson
39. Torsten Ohlsson
40. Ewa Strandberg
41. Daniel Cederqvist
42. Marisol Aliaga
43. Bo Jungsdorf
44. Amalia Álvarez
45. Enrique Leyton
46. Andres Chavez
47. Kerstin Berminge
48. Steinar Strandheim
49. Töres Theorell
50. Lars Djerf
51. Ximena Vidal
52. Lennart Wiborgh
53. Daniel Hernández
54. Leif Törnqvist
55. Clair Barcellos
56. Sara Olave


Läs mer om massmediakriget mot Venezuela: