1 juni 2016

Uribe vill intervenera Venezuela medan OAS-chefen legitimerar den

Luis Almagro, socialdemokraten som var utrikesminister i Pepe Mujicas regering och som utsågs som OAS´ generalsekreterare i vad Che Guevara karaktäriserade som "USA:s Ministerium för koloniala frågor". Fientligheten mot Venezuela delar han med Colombias förre president Alvaro Uribe, även kallad "Paramilitärens Gudfader".
Uribe vill intervenera Venezuela medan OAS-chefen legitimerar den

·      Av Dick Emanuelsson
 

  • En 123-åring och 10 000 döda skrev under oppositionens namninsamling på att Maduro måste lämna presidentposten


TEGUCIGALPA / 2016-06-01 / Oppositionen (MUD) går nu till offensiv för att störta Nicolas Maduro från presidentposten. Samtidigt förbereder sig USA och Nato för en intervention i det sydamerikanska landet på uppdrag av OAS. Den anklagelsen gör regeringen i Caracas som nu mobiliserar sina civila som militära anhängare.

Den 17 maj samlades i Miami den latinamerikanska och internationella högern. I centrum stod OAS´ generalsekreterare Luis Almagro och Colombias förre president Alvaro Uribe.

– De väpnade styrkorna från ett demokratiskt land skulle kunna beskydda den venezuelanska oppositionen, föreslog Uribe oblygt på hotell Miami Dade College.

CIA-chefen på plats

CIA-chefen David Petraeus var på plats.
Förslaget, som fick stort gillande från de närvarande dignitärerna, framfördes vid en internationell träff (Concordia para las Américas) organiserad i samarbete med American Society och Council of Americas, två organisationer knutna till State Departement och globala korporationer. Bland dem som applåderade fanns Jose Maria Aznar, styrelseordföranden för Morgan Chase Internacional Jacob Frenkel, John Negroponte som i Centralamerika var spindeln i nätet i det låg- och högintensiva kriget mot sandinistregeringen i Nicaragua och mot gerillarörelserna i El Salvador och Guatemala på 1980-talet. På plats fanns även den förre CIA-chefen David Petraeus. Flera av de övriga deltagarna på mötet hade dagarna innan avslöjats som aktiva ”Offshore-ägare” i den så kallade Panama-Papersskandalen.

– Venezuelas regering har ett ansvar att borga för att (folkomröstningen för ett) upphävandet (av Maduros mandatperiod) genomförs innan december i år, sa Almagro.

Mujica tog parti för Maduro i november 2015 och bröt med
sin förre utrikesminister Luis Almagro (i mitten) för dennes
antivenezuelanska inställning som OAS´ generalsekreterare.


Duon Mujica och Almagro mot Maduro

Den tidigare utrikesministern i ´Pepe´ Mujicas regering har tidigare uttalat sig oerhört kritiskt och personligt mot regeringen i Caracas. Det föranledde att just Mujica i november 2015 sa ”Tack adjö till våra relationer”, och bröt med Almagro. Men Mujica, pressad av journalister, sa för två veckor sedan att ”alla venezuelaner är galna, ja även Maduro är som en galen get”. Det fick den latinamerikanska vänstern att gå i taket. I Venezuela och i Uruguay rasade protesterna mot Mujica som anklagades för att sticka dolken i ryggen på Maduro just i ett läge när han skulle behöva allt stöd mot USA:s och OAS:s interventionsplaner och öppna stöd till högeroppositionen i Venezuela.

– Almagro har ansvar som ordförande för OAS. Som sådan gör han allt som passar USA bäst. Mujica lever högt på den där ”vise filosof-ikonmyten”. Men det är egentligen inte är annat än en massa dravel som inte betyder någonting. Men han har ju lyckats dupera en massa folk som inte känner den verkliga egotrippade typen, säger svenskan Gunnel Lindblom, bosatt i Montevideo och aktiv i vänstern i Uruguay sedan snart 35 år, kritiskt om duon Mujica-Almagro.

År 2010 deklarerade Uribe att han hade velat gå in i Venezuela men att hans mandatperiod löpte ut och satte stopp för invasionsplanerna. Men nu kommer han igen men via OAS.


Statskuppen i Brasilien

Uribe föreslog den illa maskerade invasionen av Venezuela samma dag som Dilma Rousseff avsattes på presidentposten i Brasilien i vad som påstås vara en parlamentarisk kupp. Det förstärkte anklagelserna mellan Maduro och Almagro, som för närvarande ”utreder” vad som hände i Brasilien. Almagro kallade helt odiplomatiskt Maduro för att förfäkta diktaturfasoner medan Maduro kontrade med att kalla Almagro för CIA-agent.

Almagro har flera gånger hotat utlösa den Demokratiska Chartan, det vill säga OAS´ befogenheter att deklarera en stat som ”kollapsad” och vidta åtgärder. Den förre chefen för USA:s Militära Sydkommando, John Kelly, sa till CNN i oktober 2015 att om bara USA får grönt ljus från OAS så är man beredda att gå in i Venezuela. I måndags (30 maj) utlyste han ett brådskande möte som ska behandla situationen i Venezuela med målet att utlysa den ”Demokratiska Chartan”. Chefen för organisationen som Che Guevara döpte till ”USA:s Ministerium för Koloniala Frågor” har ända sedan han tillträdde på posten uttalat sig fränt och odiplomatiskt mot regeringen i Caracas samtidigt som han blundar för ”parlamentskuppen” i Brasilien.

Men är det fysiskt möjligt att genomföra hela processen om ett avsättande och nyval till presidentposten under 2016?

Kom igång sent med processen

Den initierade venezuelanska portalen Mision Verdad, Uppdrag Sanning, har gått i genom vallagen om ett upphävande av presidentperioden efter halva mandatperioden. Den pekar på att oppositionen, som består av 14 partier, har varit oeniga om taktiken för att få Maduro avsatt. Oppositionen ville först via en lag i Nationalförsamlingen, som den kontrollerar, få Maduro avsatt. Parallellen från Brasilien, Paraguay och Honduras lockade. Men Högsta domstolen sa nej och slog fast att Maduro är vald av folket. Det innebär att folkomröstningsprocessen, som borde ha inletts i januari för att tidsschemat på åtta månader skulle kunna hållas för 2016, förlorade nästan fyra månader.

Det var först i slutet av april som oppositionen bestämde sig och satte igång den nuvarande processen. Den lämnade in 1,8 miljoner namnunderskrifter mot kravet på 195.000 namn. Det betydde ett gigantiskt merarbete för CNE, det Nationella Valrådet där 200 personer ska kontrollera autenticiteten i var och en av dessa underskrifter.

Caracas borgmästare Jorge Rodríguez, som tillhör regeringspartiet PSUV:s verifieringskommission visar upp namn och efternamn på en av de som "undertecknade" kravet på att Maduro måste avgå. Personen i fråga var 136 år.


En 123-åring och 10 000 döda skrev under

När Valrådet inledde sin verifiering av de 1,8 miljoner namnunderskrifterna upptäckte de över 10.000 namnunderskrifter från redan döda personer som kräver Maduros avgång. Caracas borgmästare Jorge Rodríguez, från regeringspartiet PSUV, visade fram delar av materialet som behandlats i Valrådet och som upptar personer, som om de vore levande skulle vara mellan 100-123 år. Venezuelanska fångar har också undertecknat trots författningen förbjuder det. Personer utan motsvarighet i den venezuelanska folkbokföringen har också skrivet under kravet i likhet med personer som har liknande fingeravtryck som 5-6 andra.

Det är denna form av noggrann verifiering som tar både tid och som logiskt nog kommer att sysselsätta PSUV:s representanter i CNE och som kommer att ta tid, i synnerhet om oppositionen inte sköter processen på ett korrekt sätt.

Vicepresidenten tar över

Även inbitna oppositionsjurister som Eugenio Martinez, säger att det är ”tekniskt möjligt” att genomföra processen under den andra hälften av december. Men förutsättningen är att inga överklaganden från regeringspartiet PSUV lämnas in till Valrådet om autenticiteten av de insamlande namnunderskrifterna. Vi ska också ha i åtanke att CNE har att organisera val till kommun- och delstatsval i december i år.

Men det är nog att ha illusioner att PSUV inte skulle ifrågasätta ett enda kommatecken och på så sätt förlänga tidschemat så att processen går över årsskiftet. Det kan i så fall innebära att Maduro tvingas avgå, men bara om oppositionen får tillräckligt många röster. Hans vicepresident tar då över och regeringen sitter kvar ytterligare två år.

Arbetarmilis från ett av Venezuelas raffinaderier. Den ingår i den Boliviarianska Folkmilisen och ska försvara raffinaderiet i händelse av sabotage eller försök att ta över deras arbetsplats. Om USA och Uribe tror att Venezuela kan bli ett nytt Chile tror de fel. I Chile var inte arbetarklassen beväpnad eller beredd på militärkuppen men i Venezuela är man både beredd och beslutsam att slå tillbaka varje försök till en statskupp eller utländsk intervention.


Folkmilisen på gatorna

Men är oppositionen intresserad av att genomföra folkomröstningen mot Maduro?

Uppdrag Sanning ifrågasätter det och menar att den i stället är intresserad av en våldsam upplösning, för det är inte alls säkert att oppositionen kan få det antal röster som behövs för att avsätta Maduro. Med förevändningen att Valrådet inte avslutar processen i december 2016 kommer oppositionen gå ut på gatorna igen. Samtidigt får oppositionen stöd av OAS och Almagro som utlöser den Demokratiska Chartan. Då uppfylls Uribes och Kellys profetior om en invasion, resonerar Uppdrag Sanning.

Därför mobiliserade Maduro 520.000 militärer och den Bolivarianska Folkmilisen den 20-21 maj för att markera att Venezuela kommer att försvara sig vid en eventuell militär intervention.

Tiotusentals kvinnor och män deltar i Folkmilisens organisering och arbete.