28 februari 2017

Venezuela släcker ned CNN temporärt för ”krigspropaganda”

1
Med denna kollektion av fotografier, med Venezuelas vicepresident i centrum, publicerar CNN sin utstuderade form av psykologisk krigföring mot Venezuela. Regeringen framställs som allierad både med folkmördarna i den Islamiska Staten, IS, som värdigare efterträdare till narkotikahandlaren Pablo Escobar. USA-kanalens "källor" är både anonyma eller politiska fiender utan några som helst bevis. Men det spelar ingen roll i det mediala kriget mot Venezuela som i Sverige har sin motsvarighet i medier som dagens Nyheter.


Venezuela släcker ned CNN temporärt för ”krigspropaganda”

Av Dick Emanuelsson

Venezuelas regering besvarar vad den betraktar som direkt lögnaktiga attacker från TV-kanalen CNN med avsikt att destabilisera landet. USA-kanalen CNN har stängts ned i Venezuela efter att den i två inslag anklagat regeringen för att ha en dold agenda med Islamiska Staten samt pekat ut vicepresidenten som en presumtiv narkotikahandlare. Reportagen är ”krigspropaganda”.

Venezuela är ett av få länder som erkänner och stöder den syriska regeringen Assad och den pågående fredsprocessen. Men den 6 februari i år publicerade CNN ett reportage där USA-kanalen anklagade den venezuelanska ambassaden i Bagdad för att utfärda pass till medlemmar i terroristorganisationen IS, den Islamiska Staten. En vecka senare uppgav CNN att Venezuelas vicepresident var inblandad i narkotikahandel via sin vicepresident, med syriska-libanesiska rötter.

Denna kombination menar CNN, i ett uttalande, har inget samband. Det första reportaget, om passen hade tevekanalen undersökt under ett års tid. Det andra byggde på uppgifter hos USA:s skattemyndigheter.

Misael Lopez.
Enligt CNN påstods priset per pass vara 15.000 dollar. Kanalens källa var Misael Lopez, en före detta tjänsteman vid ambassaden i Bagdad som arbetade där från juli 2013 till juli 2015. Han anklagades för sexuella övergrepp av en kvinnlig ambassadanställd som fungerade som tolk och för att ha försökt att ta ut pengar från ambassaden konto i den irakiska Cairo Amman Bank. Lopez avskedades i september 2015 och slog sig ned i Spanien där han nåddes av CNN, eller tvärtom.

Lierad med högeroppositionen i Venezuela

Han hade även direkta kanaler till Lilian Tintori, hustru till Leopold Lopez. Denne dömdes 2015 till 14 års fängelse för att i egenskap av ledare för den våldsamma högerextrema delen av den venezuelanska oppositionen, partiet Voluntad Popular, ha lett och utlöst upprorsförsöket under två månader 2014. Detta slutade i 43 döda och 800 skadade och en enorm materiell förstörelse efter att oppositionens kandidat hade förlorat valet mot Nicolas Maduro.

Misael Lopez anklagade aldrig ambassadören eller regeringen för att vara ansvarig för utfärdandet av pass utan en kvinnlig ambassadanställd som arbetade som tolk, samma kvinna som han utsatte för sexuella övergrepp. ”Passhistorian” kanske ska ses i ljuset av Misael Lopez´ hämnd för att kvinnan anmält honom för dessa övergrepp och ett sätt att själv rentvå sig. Lopez hävdar att han påtalade för Venezuelas ambassadör i Bagdad 2013, Jonathan Velasco påståendet om passförsäljningen, men Velasco förnekar kategoriskt detta, enligt CNN.

Bushs man Noriega

Roger Noriega
CNN:s andra i ordning tunga källa är Roger Noriega. Han var biträdande statssekreterare i State Departements avdelning för frågor på den västliga hemisfären under Georg W. Bush 2003-2005, den tid då Bush och hökarna i Pentagon hittade på att Iraks Saddam Hussein hade massförintelsevapen och därmed utlöste kriget mot Irak som kostade över en miljon liv.

Noriega har alltid rört sig i suspekta exilkubanska och venezuelanska kretsar med säte i södra Florida, bland dem Luis Posada Carriles, en CIA-agent som var ansvarig för sprängningen av ett kubanskt civilplan 1976 då 73 passagerare dödades efter starten från Barbados. Bland annat omkom hela Kubas landslag av fäktare som var på hemväg från tävlingar de hade deltagit i.

Noriega var respektive är en besatt fiende till den avlidne president Hugo Chavez och Nicolas Maduro. Noriega anklagade Chavez för att ha skapat ett ”Rött Terrornätverk i Latinamerika”. Bevis och händelser saknas.

Enligt CNN vittnade Noriega inför USA-kongressen om ”pass och andra säkerhetshot som enligt han har sina förbindelser med Venezuela”.

Statskuppsgeneralen mot Chavez

Marco Ferreira är CNN:s tredje källa. Ferreira är en före detta venezuelansk general från Nationalgardet som deltog i statskuppen i april 2002 mot Chavez.

”Till CNN sa han att han under sin tid 2001-2002 som chef för Folkbokföringsregistret och dess Utlandsavdelning upptäckte en rad oegentligheter i det venezuelanska ID-systemet, bland dem misstänkta fall av narkotika- och terroristgrupper med flera ID-kort och venezuelanska pass”.

Generalen lever i exil i Miami sedan statskuppsförsöket slogs ned i Caracas i april 2002. Han har flera gånger fört fram liknande anklagelser mot regeringen i Caracas, bland annat 2009 då han anklagade Chavez för att ha upprättat en allians med den colombianska FARC-gerillan.USA-högerns ”bevis”

Den 10 februari använde den kuban-amerikanske republikanske senatorn Marco Rubio CNN-reportaget som ”bevis” i en debatt i senaten för att peka ut Venezuela som en påstådd allierad till IS. Den 16 februari sammanstrålade Lilian Tintori med Donald Trump.

Den 13 februari kom CNN:s andra attack mot Venezuela via en ”anonym källa” anklagelse av USA:s skattemyndigheter. Rubriken löd: ”USA säger att Tareck El Aissami, Venezuelas vicepresident är en narkotikahandlare”. Enligt den anonuma källan anklagades Venezuelas vicepresident, som kuriöst nog har syrisk-libanesiska rötter hos det drusiska folket, för internationell droghandel utan att presentera några som helst konkreta bevis. CNN påstod vidare, baserat också på ”anonyma källor”, att El Aissami stod bakom försäljningen av 137 venezuelanska pass till ”personer från Mellanöstern”.

Den 13 februari, då CNN fortfarande var i luften, drog USA-kanalen på det stora artilleriet och anklagade Venezuelas vicepresident, enligt en "anonym källa", för att vara en narkotikahandlare.


DEA bromsade

El Aissami skrev ett öppet brev till The New York Times där han slog fast att de sanktioner som USA:s skattemyndigheter (United States Department of the Treasury) utfärdat mot vicepresidenten är olagliga enligt internationell rätt och bygger på falska grunder. Under sin tid som inrikes- och justitieminister 2007-2008 ledde han tillfångatagandet och fängslandet av 102 knarkbaroner varav flera deporterades på begäran av olika länder, bland dem 21 till USA och 36 till Colombia.

USA:s antinarkotikaorgan DEA upphörde att operera i Venezuela 2005 efter att ha anklagats för spioneri, en verksamhet som i Latinamerika är väldokumenterad i de länder som vägrar dansa efter USA:s pipa.

Fram till 2005 beslagtog de venezuelanska myndigheterna och DEA ett genomsnitt på 34,94 ton narkotika. Från 2005-2013 steg den siffran till 56,61 ton per år, eller 61 procent mer än under tiden då DEA fanns i Venezuela. Sedan 2012 har FN årligen konstaterat Venezuela fritt från olagliga odlingar. År 2005 fanns de 215 hektar.

Det är mot denna bakgrund som regeringen Maduro menar att CNN agerar som krigspropagandister och deltar som USA:s verktyg i den psykologiska krigföringen med målet att destabilisera Venezuela och störta regeringen. Därför stängdes CNN temporärt i landet.

Symbolerna CNN och Coca Cola

– Den internationella högern vilar inte en sekund i sina attacker mot Venezuela. Fallet CNN är ett klart exempel på den Fjärde Generationens Krigföring. Den använder alla till buds stående medel för att misskreditera, attackera och försöka störta den legitima regeringen Nicolas Maduro.

Carlos Aznarez, chef för Latinamerikas
största
vänsterportal, Resumen Latinoamericano.

FOTO: MIRIAM EMANUELSSON.


Det säger Carlos Aznarez från Latinamerikas största vänsterportal, Resumen Latinoamericano med säte i Buenos Aires, i en kommentar när jag ringer upp kollegan. Han menar att det är samma metoder som samma CNN, som ingår i Time-Warners medieimperium, använde när det inför folkopinionen deltog i skapandet av en ideologisk grund för USA:s invasion av Irak och Afghanistan.

– Det är även samma manual som USA-företaget ITT (telekommunikationer) använde sig av mot vänsterregeringen Salvador Allende i Chile 1970-73. CNN är som Coca Cola, symbol och logotype för den brutala kulturella USA-invasionen. Och som sådan använder den sig av argument för inblandning för att desinformera verkligheten och opinionen. När den inte kan manipulera, hittar den på situationer. Den skapar offer där det bara finns provokatörer och brottslingar, som i fallet med ambassadtjänstemannen i Bagdad, dundrar Aznarez. I slutändan förvandlar CNN dem till befriare, de som borde sitta bakom galler.

Engelska versionen i CNN:


https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

spanska versionen i CNN: