6 maj 2017

Berta Caceres´ Copinh uttrycker sin solidaritet med Venezuela och fördömer oppositionens och USA:s försök att störta den folkvalda lagliga regeringen Maduro

"Venezuela står inte ensamt. Det har vänner i hela världen och jag är en av dessa, i likhet med min mor, Berta Cáceres", skrev Olivia Marcela Zúñiga, dotter till Bertha nyligen i ett budskap till Venezuela. På bilden Bertha som följs till sista vilan av sitt folk i Honduras och Hugo Chavez, också han följs till den sista vilan av Venezuela folk som gör motstånd mot den nation som USA och oppositionen vill förvandla till ett "Nytt Syrien".


Berta Caceres´ Copinh uttrycker sin solidaritet med Venezuela och fördömer oppositionens och USA:s försök att störta den folkvalda lagliga regeringen Maduro

Av Dick Emanuelsson, Resumén Latinoamericano

TEGUCIGALPA / 2017-05-06 / Den honduranska Folkliga och Indianorganisationen Copinh fördömer i nedanstående uttalande den venezuelanska proamerikanska oppositionens försök att med våld störta den lagliga och folkvalda regeringen Nicolas Maduro.

Copinh leddes i över tio år av Bertha Caceres och Lenkafolkets kamp mot flera kraftverksprojekt i Honduras. Hon var en framstående ledare inom den Motståndsfront som bildades i Honduras efter den militära statskuppen den 28 juni 2009. För hennes okuvliga motstånd mördades hon av krafter inom och utanför den militär som historiskt sett har varit i tjänst hos den sociala klass som lett och plundrat folket och dess naturresurser.

Efter statskuppen 2009 beslutade Kongressen i Honduras att överlämna 50 koncessioner inom energi, gruv- och kraftverksprojekt till den verkliga politiska och ekonomiska makten i och utanför landet.

Berthas solidaritet med Kuba och Venezuela

Bertha Caceres vacklade aldrig i sin solidaritet med Kuba och Venezuela. Hennes deltagande på flera konferenser i Havanna och Caracas bekräftade det.

Att Copinh har tagit upp hennes politiska mantel efter det fega mordet på detta föregångsexempel för politisk och social kamp i världen, bekräftar organisationens kraftfulla stöd till Revolutionen i Venezuela samtidigt som Copinh avslöjar hur oppositionen i Venezuela är underordnad sin Patrons intressen hos Pentagon och USA:s UD som i dag intensifierar sin krigföring mot Venezuela med alla medel som är allt annat än ”fredliga”.

Ingen ”tredje väg” i Venezuela

Oppositionens "fredliga" aktioner illustre-
rades när den attackerade och försökte
bränna ned förlossningsavdelningen på
det allmänna sjukhuset i stadsdelen Valle
i Caracas. Är det den opposition som DN,
TT och andra medier stöder?
De som igår uttalade sitt fördömande av mordet på Bertha och samtidigt hyllade henne som ett föregångsexempel men som i dag fördömer regeringen Nicolas Maduro, bör fundera två gånger på vems sida de i dag oundvikligen hamnar, för det finns ingen mellanväg eller, som vi kunde se i en tidning som beskriver sig som ´vänster´, att bägge sidor i konflikten i Venezuela är lika goda kålsupare.

OAS, de Amerikanska Staternas Organisation som Che Guevara karaktäriserade som ”USA:s Ministerium för Koloniala Frågor” deltar, precis som man gjorde i isoleringen av Kuba efter Revolutionen 1959 mot regeringen i Caracas.

Målet är världens största oljereserver

Hyckleriet har inga gränser, för samme Almagro (OAS´ generalsekreterare), som i dag blandar sig i Venezuelas inre angelägenheter, hade inget att erinra mot den skandalösa palatskuppen i Brasilien mot den folkvalda presidenten Dilma Rousseff.

Eller de honduranska landägarnas mord på 150 organiserade lantarbetare sedan militärkuppen 2009 som med fredliga medel krävde en jordreform men som mötte AK-47:ornas kalla stål.

Folkens fiende i Washington, Madrid, Bogota eller Stockholm vässar sina pennor och svärd för att trappa upp den politiska och ekonomiska krigföringen mot Venezuela. USA:s och EU:s oljebolag står i begrepp att återigen ta över olje- och gasfält, de största reserverna i världen, för det är det som är det slutliga målet med kriget mot nationen Venezuela, allt annat är att blanda bort korten.

Berta Caceres´ Copinh uttrycker sin solidaritet med Venezuela och fördömer oppositionens och USA:s försök att störta den folkvalda lagliga regeringen Maduro

Det Civila Rådet för Folkliga och organisationer för Ursprungsbefolkningarna i Honduras, Copinh, hälsar de venezuelanska kvinnorna denna dag av mobilisering och kamp för att försvara den Bolivarianska Revolutionen.

Vi vet att vårt broderfolk folk i Venezuela utsätts för ett imperialistiskt angrepp som har inneburit ekonomisk krigföring och desinformationskampanjer och förtal.

Inför denna situation bekräftar COPINH sin solidaritet med det venezuelanska folket, och som precis som 2009 (under dagarna av statskupp i Honduras), samlas vi vid den Bolivarianska ambassaden i Tegucigalpa för att försvara den mot de honduranska kuppmakarna.

Idag höjer vi våra röster för att återigen sluta upp bakom, inte bara den Bolivarianska regeringen utan även dess folk som ett broderfolk och nation mot nya kuppmakare som motsvarar samma imperialistiska intressen som vill plundra och militarisera vårt Amerika.

Vi inser den svåra situationen och vi gör en uppmaning till enhet av de revolutionära krafterna och en djup dialog för att komma ur krisen.

Som COPINH fortsätter vi i försvaret av våra territorier, och vi upprepar att vi är övertygade om att detta arbete endast är möjligt med aktiva och aktivt deltagande av kvinnor, som inte bara sett sig tvungna att möta det kapitalistiska och rasistiska våldet utan vi har också konfronterat patriarkala våldet.

Vi tror på kvinnornas grundläggande deltagande för att försvara de uppnådda resultaten av folken i vårt Amerika för att konfrontera plundrarna av våra territorier. Så idag, tillsammans med vår Berta Caceres, hälsar vi med glädje de venezuelanska kvinnornas mobilisering i Caracas, mot kuppmakarna och försvaret av den Bolivarianska revolutionen.

Berta lever, kampen fortsätter!
Berta dog inte, hon fördubblades i all latinamerikansk kamp!
Med den fäderneärvda kraften från Berta, Lempira, Mota och Etempica höjer vi våra röster fulla av liv, rättvisa, värdighet, frihet och fred!

COPINH:s Kvinnosamordning
2017-05-06
La Esperanza, Intibucá, Honduras.