15 augusti 2017

Så finansierar CIA oppositionen i Venezuela

Dollarregnet över den venezuelanska högeroppositionen är konstant sedan folket valde Hugo Chavez och Nicolas Maduro för att leda landet bort från det tidigare korrumperade AD-Copeistyret även kallat "4:e Republiken", lika pro-USA som grannlandet Colombia. Men dollarna är inte gratis, de är medel för att störta en regering som anser att naturresurserna ska vara i folkets tjänst och inte skänkas bort till Exxon-Mobile och andra transnationella bolag.Den venezuelanska oppositionen försökte med alla medel  stoppa och störta Venezuelas president Hugo Chavez och sedemera Nicolas Maduro. I nedanstående artikel som jag skrev i juli 2004, kunde jag konstatera, med hjälp av offentliga källor, hur CIA:s olika förklädda organ finansierade och fortsätter finansiera den extrema högeroppositionen i Venezuela. USA kallar det för att “främja demokratin i världen”. Chavez menade och Maduro hävdar att det var respektive är kontrarevolution och fosterlandsförräderi”.

Enbart ett av CIA:s förklädda civila organ National Endowment for DemocracyNED, anslog för budgetåret 2016 1.611.637 (1.61 miljoner dollar) till det så kallade "civilsamhällets" NGO:s som ALLA är brickor i den venezuelanska oppositionens operationer för att störta en av folket vald regering och samhällets institutioner. Se anslagen och vilka som är mottagarna av dollarregnet över oppositionen för 2016.

Till detta anslag ska vi plussa på IRI:s (det Internationella Republikanska Institutet), eller demokraternas Internationella Institut eller USAID som sprider miljoner dollar i länder som inte går hand i hand med USA:s utrikespolitik.

Till dessa offentliga anslag ska vi också registrera de hemliga anslagen som inte är offentliga utan som går till de mördare som oppositionen rekryterar och fortbildar hur man bränner eller lynchar regeringsanhängare eller människor med mörk hy på Caracas gator. USA:s manual från Kiev och Maidnatorget har avslöjats i Caracas. Därför gick folket massivt och röstade den 30 juli i Venezuela, mot det fascistiska våldet och för en dialog och fred.Så finansierar CIA oppositionen i Venezuela
Av Dick Emanuelsson

CARACAS, 18 Mars 2002: Utanför den korrumperade landorganisationen CTV:s 18-våningshus i centrala Caracas stod de, en liten grupp på högst tio personer, välparfymerade och dyrt klädda. EAP:s venezuelanska sektion1) krävde högljutt och med plakat i händerna att CTV skulle utlysa ”generalstrejk omedelbart”, för att störta Chavez. Deras skanderande och plakat registrerades noggrant av kameramännen och reportrarna från tre av de fyra största privata TV-kanalerna.


CARACAS / 2004-07-17 / DET VAR TVÅ VECKOR innan statskuppen den 12 april 2002 och jag hade minuterna innan intervjuat Alfredo Padilla och Leon Arismendi från CTV:s fackföreningsskola när jag stötte på den oansenliga gruppen. Arismendi utsågs två veckor senare, under den andra dagen av statskuppen, till planeringsminister i den junta som utsågs och leddes av Pedro Carmona, ordförande i Venezuelas arbetsgivarförening, Fedecamera. Padilla å andra sidan avslöjades för några månader sedan för att ha tagit emot hundratusentals dollar innan och efter statskuppen av NED, en avdelning inom USA:s State Departement, utpekad som en förtäckt CIA-enhet.

I takt med att revolutionen i Venezuela fördjupas har de politiska kampanjerna mot Chavez ökat. Han utpekas för att vara en despot och diktator. I Sverige demonstrerade folkpartiets ungdomsförbund LUF, i slutet av maj utanför Venezuelas ambassad i Stockholm. Venezuelanerna gick vid tillfället i spänd väntan på beslutet från den Nationella Valkommissionen (CNE) i fall oppositionen hade lyckats samla in tillräckligt med namn för att få till stånd en folkomröstning om president Hugo Chavez’ mandatperiod.

Colombianska paramilitärer och exilkuban i Caracas

I likhet med de svenska ungliberalerna hade ROBERT ALONSO, ledare för ”Bloque Democrático” och EAP:s allierade i Caracas inte förväntat sig att CNE skulle godkänna de 2,6 miljonerna (20 % av rösterna i valet 2000) namnunderskrifterna mot Chavez och utlysa ett datum för folkomröstningen som ska äga rum den 15 augusti. Folkomröstningen, som är en demokratisk erövring av folket i det grundlagsförslag som Chavez utarbetade och lät folket rösta om 1999 tillämpas nu, vilket orsakade huvudbry hos dem som utpekar Chavez som just ”despot”.

Alonso hade redan uppmanat venezuelanerna att inta gatorna i Caracas för att med våld störta Chavez. Exilkubanen med rötter och förbindelser i Miami hade redan organiserat en grupp på 150 colombianer varav de flesta var reservister och officerare i den colombianska armén. Andra hade rekryterats från de paramilitära dödsskvadronerna i grannlandet. I tre månader hade gruppen bidat sin tid på Alonsos stora gård utanför Caracas i väntan på grönt ljus för att inleda den ”väpnade kampen”. Målet var att ”störta Chavez med våld och döda honom”, som de gripna vittnade om. I stället greps de medan Robert Alonso flydde. Oppositionen visade än en gång sin verkliga karaktär, menade Chavez. Men det fanns betydligt större och starkare allierade till oppositionen.

CIA-pengar för att störta Chavez

National Endowment for Democracy, NED, skapades 1983 under Reaganadministrationen. Lagen 98-164 hade målsättningen att “främja demokratin i världen”. Sedan dess har NED:s olika enheter varit inblandade i finansiering av högerextrema eller förment demokratiska så kallade frivillighetsorganisationer ur det ”civila samhället”. Det senaste exemplet är Haiti där NED har finansierat delar av oppositionen mot den avsatte Aristide. Men NED har också finansierat subversiva massmedia och andra misskrediteringskampanjer mot progressiva regeringar, presidenter eller stater.

Därför beslutade Venezuelas Författningsutskott inom Högsta domstolen den 21 november år 2000 att förbjuda mottagandet av utländska bidrag från stater, organisationer eller grupper influerade av stater eller företag. Men NED brydde sig inte om de egna kongressbesluten i USA, som förbjuder penningbidrag till politiska kandidater. Plötsligt började det regna pengar över oppositionsorganisationer ur det så kallade ”civila samhället” i Venezuela.

USA-medborgare avslöjar oppositionens bidragsgivare

Men den 12 september 2003 beslutade NED att utbetala 53.400 dollar till oppositionens valorganisation Sumate. Enligt dokument som deklassificerades i USA i början av året på begäran av USA-advokaten Eva Golinger och USA-forskaren och reportern Jeremy Bigwood, vilka stödde sig på lagen ”Freedom of Information Act”, framkommer det i det förtäckta CIA-organets beslutsprotokoll att USA, sedan 2000-2003, har betalat ut över fyra (4) miljoner dollar till högeroppositionen i Venezuela, drygt 30 miljoner svenska kronor.

I NED-protokollet framgår det att Miriam Kornblith2), suppleant i CNE för oppositionen är den som har ansvar för ”valfrågor” inom Sumate. Frågan är hur detta ”tvåstolsförfarande” kan kombineras som ”oberoende” inom CNE? María Corina Machado3), Sumates vice ordförande, anslöt sig och undertecknade dagen för oppositionens statskupp den 11 april 2002 presidentdekret där kuppledaren Pedro Carmona i ett pennstreck raderade och upplöste alla demokratiska institutioner i Venezuela. Kuppdekret hade elva punkter (varav vi publicerar de flesta nedan i förkortat format) som illustrerar hur demokratin krossades av dem som nu finansieras av USA och som utpekas som av USA och liberaler utpekas som ”demokrater”:

Art. 1: Pedro Carmona utses till president i den demokratiska och nationella övergångsregeringen.
Art. 3: Nationalförsamlingen upplöses.
Art. 4: Ett rådgivande statsråd med 35 medlemmar som representerar de olika samhällssektorerna av det demokratiska Venezuela bildas.
Art. 5: Fullmakter ges till presidenten att samordna politiken under övergångsregeringen (diktatoriska maktbefogenheter under EN man).
Art. 7: Presidenten ges i uppdrag att tillfälligt avsätta och tillsätta de offentliga organens ledamöter inom stat, region- och kommunnivå, samt Venezuelas representanter inom det Andinska som det Latinamerikanska Parlamentet. (Här krossar Carmona i ett pennstreck även de olika politiska församlingarna under president- och parlamentsnivån).
Art. 8: Ordföranden och övriga ledamöter i Högsta Domstolen avsätts och ersätts. (Rättsstaten likvideras).
Art. 9: De 49 lagförslag (läs jord-, utbildnings-, hälsovårdreform, m.m.) som Chavez lade fram i november 2001, dras tillbaka.
Art. 10: Den juridiska förordningen behålls så länge den inte står i motsättning till presidentdekretet samt de internationella fördragen som Venezuela har ratificerat. (Carmonas kuppdekret står alltså över de sista delarna av den venezuelanska grundlagen).

Efter att presidentdekretet lästes upp genomförde Carmona sin makabra självutnämning. Den venezuelanska landsorganisationen CTV:s ordförande Carlos Ortega samt katolska kyrkans biskop från Opus Dei, Luis Ogalde, lyfte Pedro Carmonas armar upp mot taket i presidentpalatset Miraflores. Men 24 timmar senare skulle de fly när Caracas fattiga och militärer trogna konstitutionen återtog Miraflores och återinsatte den kidnappade Chavez på presidentposten.

I 47 timmar varade statskuppen och Carmonas kuppregim. De första regeringarna att erkänna kuppmännen var USA, El Salvador (styrt av dödsskvadronspartiet Arena) och helt följdriktigt IMF. Det är mot USA:s direkta inblandning och finansiering av oppositionen som Jorge Valero, Venezuelas ambassadör inom OAS, de Amerikanska Staternas Organisation, gick till angrepp den 30 mars:

– Den Bolivarianska regeringen anklagar ansvarsfullt inför denna församling (OAS) att NED har utnyttjats och fortsätter att utnyttjas av personer inom USA:s regering”, sa Jorge Valero.

Dollarregn över oppositionen

Men mottagarna av de gröna sedlarna är inte bara Sumate. Så här ser listan ut som Golinger och Bigwood kunde publicera inför en häpen venezuelansk opinion:

  • IRI, Instituto Republicano Internacional, står som NED:s betalningsavsändare till de politiska oppositionspartierna som har fått 1,408,818 dollar. IRI stödde aktivt statskuppen den 12 april 2002.

  • CTV (det socialdemokratiskt styrda och korrumperade LO) fick 1999-2002 inte mindre än 557,387 dollar via NED:s ”arbetsmarknadsorgan” American Center for International Labour Solidarity, ACILS. 116.000 dollar av denna summa betalades ut tre månader INNAN varslet om generalstrejk den 9 april 2002 och finansierade till stora delar den gigantiska annonsering i TV, radio och press som föregick statskuppen den 11 april.

  • NED:s finansiering av ”information” för statskuppens år 2002 uppgick till 2,103,200 dollar som kanaliserades via USIA, US Information Agency.

  • Ett annat ”undermineringsorgan” inom State Departement, USAID, betalade kuppåret ut två miljoner dollar för att bistå ”moderata” oppositionsledare som arbetade för att störta Chavez.

  • Sex månader innan statskuppen i april 2002 betalade sex andra organ inom State Departement ut 695,300 dollar för att finansiera ”konferenser och seminarium” hos oppositionen.

  • År 2003 girerade ett annat CIA-organ, DRL, över 285,000 dollar till NED för ”val i förtid”.

  • NED, via CIPE, girerade 1999-2003 över 462,686 dollar till CEDICE, ett organ inom det venezuelanska näringslivet.

  • Acción Campesina, AC, ett organ hos de venezuelanska land- och boskapsägarna som har 120 bondeledare mördade på sitt samvete. Denna ”NGO” har en enda uppgift och den är att sabotera jordreformen i Venezuela som hittills har delat ut två miljoner hektar mark till de jordlösa. Mellan 2002-2004 har AC fått 93,000 dollar.

  • La Asociación Civil Asamblea de Educación, det “civila” samhällets utbildningsförening fick 167,000 dollar mellan 2001-2004. Organisationens uppgift är att förhindra regeringens utbildningsreformer som anklagas för att vara ”kubainspirerade”.

  • La Fundación Momento de la Gente fick 229,747 dollar 2000-2004. Dess uppgift är att erbjuda oppositionspartierna ”juridisk hjälp” för att obstruera lagförslag hos den parlamentariska majoritetsgrupp som stöder regeringen samt lägga egna oppositionsförslag.

USA-fack kräver sanningen på bordet av sina ledare

För två veckor sedan beslutade den kaliforniska avdelningen av AFL-CIO, USA:s landsorganisation, på sin 25:e kongress i San Diego, att kräva klarhet och stopp för att utnyttjas av NED.

”NED har en tvivelaktig historia och har regelbundet utnyttjats av USA:s regering för sina internationella politiska ändamål. Detta inkluderar bistånd till att störta demokratiskt valda regeringar eller för att blanda sig i inre angelägenheter inom fackföreningsrörelsen i andra länder”, skriver AFL-CIO i sitt beslutsprotokoll 3).

Beskrivningen är samtidigt en våldsam kritik mot den egna nationella ledningen för AFL-CIO i New York. Denna har ett tvivelaktigt förflutet och har spelat med de olika regeringarna i Vita Huset med målsättningen att splittra fackföreningsrörelsen i utlandet, i första hand Latinamerika.

I en resolution som Kalifornien-kongressen de döpte till ”Rensa luften”, andas inför AFL-CIO-ledningens agerande i förhållande till Venezuela men också det amerikanska LO:s agerande i samband med militärkuppen i Chile, 1973.

”Vi kräver att AFL-CIO-ledningen utan dröjsmål uppger vad den gjorde i vårt namn i Chile och andra länder. Vi kräver att den upphör med denna verksamhet och politik där den fortfarande kan vara inblandad i finansiering av regeringsagenturer. I annat fall kan vår autentiska trovärdighet och förtroende hos arbetarna, här som i utlandet, ifrågasättas och förvandla oss till betalda agenter av den ekonomiska korporationens globala krafter”.

Källa:
1) I Sverige uppmärksammades EAP innan mordet på Olof Palme genom att deras aktivister störde alla offentliga arrangemang. När Palme mördades pekades den s.k. ”33-åringrn” ut som mördaren. Denne lämnade Sverige och bosatte sig i USA där han mördades efter något år. Kopplingen EAP-CIA för mordet på Palme diskuterades men arkiverades. I Venezuela heter EAP Movimiento Laboral de Venezuela, MLV. De få medlemmarna kommer till största delen från den 1984 förbjudna katolska rörelsen TFP, Tradición, Familia y Propiedad (Tradition, familj och egendom). Gruppen är, enligt bedömare i Venezuela, en del av den internationella högerextrema rörelsen som leds av Lyndon LaRouche. TFP å sin sida har starka bindningar till den katolska Opus Dei, en rörelse från den falangistiska spanska fascismen, Till denna rörelse finns också nynazistiska grupper i Venezuela som knutits kring Shillerinstitutet som är en underavdelning till EAP,


VENEZUELA 2016

Venezuela 2016

National Endowment for DemocracyNED

Advocating for Reforms that Restore Checks and Balances
Rule of Law
$43,600
To promote the restoration of checks and balances as well as respect for human rights. The state of Venezuela’s democracy will be surveyed, and specific recommendation in areas than can be strengthened will be provided. A targeted awareness campaign to address some of these issues will be conducted.

Assessing the State of Democracy
Democratic Ideas and Values
Supplement: $40,000
To enhance academic and public understanding on Venezuela’s democratic culture.  Data will be collected on citizen perceptions on the state of democracy. The information collected will be disseminated online, in at least two print publications, and through three public events.

Assessing the State of Democracy
Democratic Ideas and Values
$42,660
To promote research and analysis on the state of democracy in Venezuela. Political developments will be monitored, and assessments and recommendations to improve the quality of democracy in the country will be produced. Dialogue and roundtable discussions on policy proposals will be facilitated.

Citizen Empowerment and Socio-Political Participation
Democratic Ideas and Values
$40,000
To promote citizen empowerment and bolster political participation at the provincial level. Opportunities for communities to engage in democratic governance processes will be created and, greater accountability between communities and their government representatives will be fostered.

Citizen Mobilization and Constructive Policy Formulation
Political Processes
$200,000
To promote participation in political processes. Program activities will include updating and testing existing technology platforms; designing effective public awareness campaigns to inform citizens; and developing avenues to promote participation in political processes.

Developing Public Policy Solutions
Human Rights
$51,000
To develop a public policy package to address evolving challenges in Venezuela. A needs assessment will identify the sectors of Venezuelan society that are facing the most urgent challenges. Using this data, recommendations will be developed on how to address the most pressing public needs.

Encouraging Electoral Participation in Venezuela
Democratic Ideas and Values
$30,000
To encourage citizen participation across Venezuela. Project activities will include coordinating a civic awareness campaign and convening a series of meetings and gatherings to educate citizens on the importance of getting involved in the political process.

Fostering the Political Participation of Youth
Civic Education
$35,000
To improve the capacity and consolidate a network of volunteers, focusing on increasing political participation from disenfranchised groups. Civic education opportunities for citizens will be provided.

Improving Democratic Governance and Citizen Participation in Venezuela
Accountability
$40,000
To promote good governance and citizen participation at the local level. Interaction among policy makers and citizens will be fostered.

Improving Public Policies
Rule of Law
$35,000
To strengthen the government’s capacity to develop and implement effective public security policies. An assessment will be conducted, and work with public servants and civil society groups will be carried out to improve policy proposals.

Indigenous Activism and Electoral Processes
Human Rights
$25,000
To advocate for public policies that address the needs of vulnerable populations across several provinces. Leaders will be trained on their civic and political rights and on the use of innovative communication tools to raise awareness of their rights.

Monitoring and Accountability of Policy Makers
Accountability
$44,834
To improve democratic checks and balances. Through work with civil society groups, technical assistance will be provided, dialogue with experts and citizens facilitated, and progress reports to policy makers offered.

Monitoring Human Rights Conditions
Human Rights
$35,314
To monitor and report on human rights conditions among marginalized populations. Data will be collected, interviews conducted, information analyzed, and materials developed to raise awareness of the human rights situation in the country.

Monitoring the Human Rights Situation
Human Rights
$40,893
To promote human rights and raise awareness of the situation in Venezuela. Human rights violations will be monitored and reported. Trainings on democratic values and human rights will be organized, and reports will be produced and disseminated in Venezuela and abroad.

Promoting Access to Justice and Public Services
Rule of Law
$35,000
To facilitate citizens’ access to justice and to monitor electoral processes in Venezuela.  Legal assistance to Venezuelan citizens will be provided, and the electoral process will be monitored and awareness of electoral irregularities raised.

Promoting Citizen Participation and Freedom of Expression
Human Rights
$37,900
To promote human rights, citizen participation and democratic values in Venezuela.  A series of activities in and outside Venezuela to promote freedom of expression and human rights will be conducted.

Promoting Civic Engagement
Democratic Ideas and Values
$35,000
To improve the efficiency and quality of citizen oversight of the legislative branch.  Interaction among legislators and the general public will increase, and the use of innovative communication techniques will be promoted.  

Promoting Democratic Governance at the Local Level in Venezuela
Democratic Ideas and Values
$34,970
To promote human and civil rights in Venezuela; and to improve local governments’ capacity to respond to citizens’ concerns. The program will work with civil society to raise awareness on the human rights violations and social conflicts in their communities.

Promoting Democratic Leadership
Civic Education
$35,580
To strengthen the capacity of citizens to participate in the democratic process. Training will be provided, and the exchange of best practices and experiences among former and current project participants will be promoted. Similarly, youth leaders will be mentored and local initiatives supported.

Promoting Dialogue and Reconciliation
Conflict Resolution
$55,942
To promote political dialogue and reconciliation. Discussions that bring together citizens across the ideological spectrum to promote democratic dialogue and reconciliation will be organized. 

Promoting Electoral Monitoring in Venezuela
Democratic Ideas and Values
$26,000
To encourage citizens to participate in local, regional, and national governance processes. Citizens outside Caracas will be encouraged to participate and monitor the electoral process. Advocacy for policies that respond to citizen needs will carried out.

Promoting Freedom of Association
Freedom of Association
$40,000
To promote democratic values and freedom of association. Leaders will be trained in consensus building, democracy, civic education, and citizen participation. Similarly, public awareness will be raised, and advocacy for the rights and interests of vulnerable populations will be carried out.

Promoting Freedom of Expression and Information
Freedom of Information
$50,297
To raise awareness on freedom of expression violations in Venezuela. Special reports on the state of freedom of expression, censorship, and attacks against independent media will be completed and presented to the general public. 

Promoting Human Rights
Freedom of Information
$16,727
To strengthen technical skills among civil society activists. Trainings focused on technical skills will be provided to civil society and human rights activists, and draft a report on rights violations in Venezuela will be completed.

Promoting Human Rights
Human Rights
$65,127
To strengthen human rights organizations’ ability to demand adherence to international human rights standards. Trainings, workshops, and public forums will be organized to educate civil society about international human rights standards. A newsletter and other information on human rights issues will be produced.

Promoting Human Rights through Creative Tools
Democratic Ideas and Values
$28,810
To promote a culture of civic participation and respect for human rights in Venezuela. Trainings on human rights will be held for traditionally marginalized sectors. Grassroots leaders will also be trained on how to use digital media and storytelling tools.

Promoting Innovative Solutions
Human Rights
$35,583
To promote citizen engagement in the development of innovative alternatives to address Venezuela’s democratic challenges. The project will promote the development of a digital platform to foster international solidarity and help address Venezuela’s most pressing needs. The effort will focus on strengthening alternative and citizen actions.

Promoting Transparency and Accountability
Freedom of Information
$40,007
To increase transparency and accountability in public and private investments. Data journalism among Venezuelan journalists will be promoted, research on government expenditures will be conducted, and reports on findings will be published.

Promoting Youth Leadership in Underserved Communities
Civic Education
$25,000
To promote democratic values among vulnerable populations in Venezuela. Through a civic education program, democratic ideas and values will be encouraged, with a particular emphasis on leadership skills among youth and community members.

Protecting Human Rights Defenders
Human Rights
$54,530
To strengthen a national human rights network. Work will be carried out to consolidate the network, strengthen technical and advocacy skills, and provide assistance to human rights activists as needed, both domestically and internationally.

Strengthening Citizen Participation in Venezuela
Political Processes
$57,993
To strengthen the relations between citizens and elected officials and foster greater oversight and accountability of the policy-making process.  Citizen engagement and meaningful dialogue with policy makers will be promoted.

Strengthening Democratic Principles Among Youth
Civic Education
$39,970
To strengthen leadership skills and democratic principles among Venezuelan and Latin American youth. The program will organize an international youth seminar in Venezuela. Following the seminar, Venezuelan participants will carry out replication workshops in the provinces, and regional and Venezuelan youth will collaborate in an international awareness campaign.

Strengthening Female Leadership in Venezuela
Strengthening Political Institutions
$50,000
To strengthen the governing capacity of leaders in Venezuela. The project will work to increase political participation and leadership skills through an in-person and digital training program. The group will also help leaders from across Venezuela make more strategic use of innovative communication tools.

Strengthening Local Governance
Political Processes
$35,000
To strengthen local governance through increased citizen participation.  The project will use technology to bolster citizen participation in the local decision-making process, and will offer trainings for local officials on how to use new technologies to better serve their constituents.

Working for the Future of the Country
Civic Education
$58,900
To promote democratic values among youth in Venezuela. Citizens will be trained in the value of leadership and public service. Participants will be encouraged to take on greater leadership roles in their respective communities and organizations.

Youth Leadership Training
Civic Education
$50,000
To strengthen democratic values and leadership.  A training for youth will be conducted on critical thinking, democratic principles, human rights, cyber-activism, and leadership skills. A robust youth training program in various cities will strengthen youth involvement in the electoral process and raise awareness