30 augusti 2017

Venezuela: Oppositionens Lilian Tintori ertappad med 200 miljoner bolivar i sedlar

Liliana Tintori har uppenbara problem med att förklara beslaget av 200 miljoner bolivar i sin bil.Venezuela: Oppositionens Lilian Tintori ertappad med 200 miljoner bolivar i sedlar

Av Dick Emanuelsson, Resumen Latinoamericano

Allt för att ”betala mormors sjukhusräkning”.

TEGUCIGALPA / 2017-08-30 / Hustrun till den fängslade oppositionsledaren Leopold Lopez erkände i dag onsdag att de fyra lådor med 200 miljoner bolivar som beslagtogs efter ett tips av säkerhetspolisen, var ägnat till att betala sjukhusräkningen för sina sjuka mormor som är 100 år. Regeringsanhängare å andra sidan är inte sena med att driva med förklaringen och menar att dessa kontanter i själva verket är en del av en gigantisk pengatvätt med colombianska förgreningar och en del i den ekonomiska krigföringen mot Venezuela.

President Maduro kommenterade i kväll de internationella mediernas tystnad av det makabra beslaget:

– Om det en dag skulle inträffa att en ledare från Chavezlägret skulle påträffas med miljoner bolivar i kontanter i sin bil, vad skulle då världspressen som BBC, CNN, Reuters eller EFE säga?

Den fränaste oppositionstidningen i Venezuela, El Nacional, hade inte en rad om denna nyhet. Däremot publicerade dagstidningen en intervju med Tintori om hennes pågående graviditet med maken Leopold Lopez. Denne dömdes till 14 års fängelse för att ha instigerat till upprorsförsöket i februari-maj 2014 då 43 venezuelaner, främst regeringsanhängare eller polis, dödades av oppositionens folk.

Två av de fyra sedellådorna som skulle användas för att betala mormors sjukhusräkning, enligt Tintori.


Från sedeltryckeriet i Sverige

I Tintoris bil, körd av en hittills okänd person, påträffades fyra lådor med sedlar som för några veckor sedan flygtransporterats från Tumba Bruk, sedeltryckeriet i Sverige till Venezuela. Redan tidigare i år skulle de nya sedlarna ha flugits till Venezuela. Men USA:s skattemyndigheter igångsatte en rad processer som försenade transporten.

Det är fortfarande oklart hur dessa sedellådor hamnat i Tintoris bil men det är uppenbart att lådorna har överlämnats från en bank eller liknande institution. För sedlarna har aldrig tidigare lämnat dessa lådor som är desamma som kom från sedeltryckeriet i Sverige.

Tintori tas emot i Vita huset av Trump, vicen Mike Pence och den rabiate USA-kubanen Marco Rubio.


Favoritgäst hos högern i världen

Liliana Tintori har tagits emot av statschefer över hela världen, från neofrankisten Mariano Rajoy till Ku Klux Klans favorit i Vita Huset, Donald Trump. Denne lovade att göra allt vad han kan för att hennes man ska friges.

I ett Twitter som har gisslats i de ´sociala´ nätverken i dag försökte Tintori förklara pengasumman och kanske gjorde saken än värre när hon påstod att de 200 miljonerna bolivar skulle användas till att betala ”familjens omedelbara utlägg” för sin ”mormor som är 100 år och är intagen på sjukhus sedan några dagar”.

Men att Tintori skulle förfoga över denna summa i sedlar är det få som tror på. Den ekonomiska krigföringen har bland annat inneburit att från Miami har man lyckats manipulera tillgången på kontanter till den milda graden att pensionärer har haft svårigheter att få sin låga pension utbetald på bankerna eller i bankomaterna. Regeringen har med alla medel försökt mildra denna nya manipulation av det ekonomiska kriget, som till råga på allt nu förstärks med Trumps nya sanktioner mot det sydamerikanska landet.

En åklagare har tillsatts för att utreda beslaget av sedlarna medan medierna har börjat gräva i ämnet och frågar sig om pengarna var ämnade till att finansiera någon illegal våldsam grupp. Under de mer än 100 dagarna av högeroppositionens våldsamheter som skördat över 110 liv de senaste fyra månaderna, avslöjades hur trasproletärer har finansierats av personer ur oppositionen för att utföra våldsamheter med målet att störta regeringen.

Lilian Tintoris mormor, fotad i Twittern.


Hur mycket är 200 miljoner bolivar? 

Enligt den officiella kursen, en av tre, är 200 miljoner bolivar enligt Centralbanken cirka 20 miljoner dollar. Men den mer realistiska kursen är den som sätts av det statliga finansinstitutet Dicom och då blir summan cirka 61.000 dollar. Skulle den tredje kursen, den som sätts av valutamanipulatorerna i Miami på webben Dollar Today gälla så skulle Tintori ha betalat 11.500 dollar.

I dagens Venezuela är minimilönen 97.531 bolivar per månad eller 1.170.372 bolivar per år vilket enligt den beslagtagna summan från oppositionsledaren skulle utgöra 170 års minimilöner.

Allt för att betala mormors sjukhusräkning.

Läs mer:
Venezuelas nya sedlar trycktes i Sverige men det första flygplanet med de nya sedlarna tvingades av USA att vända!