30 mars 2014

Oppositionen anklagas för miljöbrott i Venezuela

Ett 80-tal av Venezuelas miljörörelser demonstrerade i lördags i Caracas i protest mot vad de anser vara ett oförlåtligt brott mot landets natur. Bland annat har den politiska högeroppositionen huggit ner över fem tusen träd som använts som barrikader för att blockera vägar och förhindra normal samhällsaktivitet.
Det som också fick ut tiotusentals miljöaktivister på gatorna var branden i Nationalparken Warairarepano i Caracas´ utkanter i torsdags och som syntes över hela huvudstaden. Ytterligare 300 bränder har anlagts. I Venezuela finns det 49 unika nationalparker.
Regeringen Nicolas Maduro genomför sedan tidigare ”Uppdrag Träd” (Misión Árbol) som i år ska plantera 3,5 miljoner träd eller plantor, uppgav miljöministern Miguel Leonardo Rodríguez. President Maduro uppmanade landets alla miljörörelser och studenter att ansluta sig till “Missionen” och ökade anslaget med drygt 40 miljoner kronor. Han aviserade också öppnandet av en ny skola för kommande miljöledare med “ekosocialistiskt medvetande”.

Sabotage i elnätet

Myndigheterna anklagar oppositionen för att ha anlagt delar av bränderna medan andra har blossat upp på grund av torkan. Bränderna har skapat problem för elnätet som också påstås ha utsatts för sabotage. Myndigheterna säger att om de inte hade upptäckt sabotagen i tid skulle sex storstäder, bland dem Caracas, ha stått utan el samtidigt. Regeringen menar att bränderna och attackerna på elnätet ingår i en plan för att framkalla ett utbrett missnöje.
– En förstörelse av naturen kan och får aldrig vara ett politiskt vapen.  De (oppositionen) hugger ner träd och genererar död medan vi sår och planterar träd. Tillsammans med miljörörelsen ska vi fortsätta att så ett ekosocialistiskt medvetande, sammanfattade miljöministern Rodríguez i lördags.
Dick Emanuelsson