25 mars 2021

Läkemedelsbolagen om vaccinet mot Covid-19: ”Vi bestämmer vem som ska leva och vem som ska dö”!

 
De kapitalistiska multinationella läkemedelsbolagens utpressning och patent av vaccinet mot Covid-19:
”Vi bestämmer vem som ska leva och vem som ska dö”!

AV DICK EMANUELSSON

TEGUCIGALPA / 2021-03-25 / Varje dag smittas en halv miljon människor av Covid-19 och 8000 (åtta tusen) avlider. För att vaccinera och immunisera hela mänsklighetens 7,7 miljarder invånare till ett styckepris på 15 dollar per dos, multiplicerat med 2, behöver vi 231 miljarder US-dollar. Denna summa utgör bara fem (5 %) procent av de inkomster som de 2000 rikaste miljardärerna på planeten tjänade under pandemin!

Och det är inte så att de multinationella läkemedelsbolagen själva investerar i att ta fram ett vaccin mot Covid-19 eller andra tidigare virus eller bakterier. Regeringarna i världen, eller rättare sagt världens alla skattebetalare har pumpat in miljarder i dessa privatkapitalistiska läkemedelsbolag som i dag under pandemin skär guld med täljkniv.

 

Pasqualina Curcio 
PASQUALINA CURCIO är universitetsprofessor och ekonom på Universidad Simon Bolivar i Caracas. I en omfattande analys om hur de transnationella kapitalistiska läkemedelsbolagen och hur världens regeringar har agerat inför och under pandemin i världen är hennes slutdom inte nådig:

”Handeln med vaccinet mot Covid-19 är det mest inhumana uttrycket av kapitalismen”!

Hon menar att indignationen över hur ett av de mest negativa värdena av kapitalismen framträder; att göra pengar på livet och rätten till hälsovård.

– USA, Europeiska Unionen och Storbritannien motsätter sig det föreslagna undantaget för patent för vaccinet mot Covid-19. Detta förslag presenterades för Världshandelsorganisationen (WHO) i oktober 2020 av Sydafrika och Indien, till vilka över 100 länder redan har anslutit sig. Det består i att eliminera hindren för att företagen överför sin teknik och kunskap till andra produktionsanläggningar för att massivt tillverka alla doser som krävs och därmed vaccinera världens befolkning så snabbt som möjligt, skriver Curcio i den venezuelanska dagstidningen Ultimas Noticias.
CURCIO ILLUSTRERAR KAPITALISMENS GRYMHET genom att beskriva avtalet om TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) som undertecknats av WTO:s (Världshandelsorganisationen) medlemsländer som hon anser vara inget annat än det formella skapandet av monopol i den utsträckning de ger storkapitalet exklusivitet i flera år av produktion och marknadsföring av en vara. Argumentet de anför är att patent på en vara är den enda garantin för att uppmuntra investeringar i forskning och utveckling.

Men denna cyniska utpressning av incitament är egentligen det som verkligen ger läkemedelsföretag MAKTEN att bestämma vem som lever och vem som dör:

– Det är att besluta om vad vi ska leva av och vad vi ska dö av. Det är de som utarbetar forskningsagendan enligt kriterierna för vad som är mest lönsamt för dem. Det är inte en slump att de förvandlar sjukdomar till kroniska sjukdomar.

 

DEN VENEZUELANSKA UNIVERSITETSPROFESSORN slår ihjäl ytterligare en myt som pumpats ut av läkemedelsbolagen, men även av dess språkrör inom den monopoliserade massmediesektorn, nämligen myten om att det är privatkapitalistiska läkemedelsbolagen som AstraZeneca eller Pfizer som investerar miljarder i sina bolag. Därför måste de försvara sitt patent för sin produkt för att kunna ta ut vinster som ska investeras för att fortsätta ”forska” i nya vacciner mot nya hot för mänskligheten.

– Av de 13,9 miljarder dollar som har öronmärkts för Covid-19:s vaccinforskning har regeringarna anslagit 8,6 miljarder dollar, ideella organisationer 1,9 miljarder dollar, medan endast 3,4 miljarder dollar har lagts i potten av företagen själva, alltså knappt 25 %. Till detta måste vi tilllägga den säkra marknaden som (bolagens) vacciner faktiskt redan har. I december 2020 hade regeringarna i de så kallade utvecklade länderna förbeställt 10,38 miljarder doser.
SOM EXEMPEL TAR HON USA-företaget Moderna som utvecklade vaccinet mot covid-19 med 100 % offentlig finansiering.

– Moderna fick 562 miljoner US-dollar. Det förbeställdes hos företaget 780 miljoner doser till ett pris som i genomsnitt är cirka 31 dollar/dos, vilket genererar intäkter i storleksordningen 24 miljarder US dollar. Du kan själv dra din slutsats av företagets vinst.

Hon fortsätter uppräkningen av läkemedelsföretag som USA-företaget Pfizer/BioNtech som fick 268 miljoner US-dollar från regeringen. Cirka 66 % av det avsattes till forskning. 1280 miljoner doser förbeställdes till ett genomsnittspris på 18,5 dollar/dos vilket motsvarar intäkterna i storleksordningen 23,680 miljoner US dollar. Astrazeneca-Oxford, med engelskt kapital fick förbeställningar på 3290 miljoner doser, som det säljer till ett pris av 6 dollar/dos. Det ger 19740 miljoner dollar i intäkter. Hos Jhonson & Jhonson beställdes 1270 miljoner vacciner, som företaget säljer till ett pris av 10 dollar/dos, vilket kommer att generera en inkomst på 12,700 miljarder dollar. Hur mycket investerade företaget i forskning mot Covid-19? 819 miljoner dollar, det vill säga en 100 % offentlig finansiering.

 

VACCINET MOT COVID-19 är alltså en verklig lönsam affär för detta brutala grymma transnationella läkemedelskapital. Det upplever verkliga Klondyke-tider.

Curcio:

– Investeringarna i forskning beslutades av regeringarna som i nästan panikartat tillstånd gav ekonomiska resurser till privata läkemedelsföretag. De fick i sin tur en garanterad ekonomisk marknad. Varför? För att samma regeringar förbeställde vaccinerna från de företag de finansierade; hela vinsten går till läkemedelsföretagen, mestadels privata, vilket också är de som, tack vare monopolet som regeringarna själva beviljar genom TRIPS, har en exklusiv produktion och marknadsföring i flera år.
MEN INTE ALLA PÅ JORDEN HAR tillgång till vaccinet, på grund av den av företagen och regeringarna försvarade patenten. Denna begränsning av tillgången till vaccinet inträffar medan 500 tusen människor smittas varje dag och 8000 dör dagligen av denna sjukdom. Är detta inte det mest omänskliga exemplet på kapitalism? frågar sig Pasqualina Curcio.

– Idag, medan länder med högre inkomst vaccinerar en person per sekund, har de flesta länder ännu inte gett en enda dos (Oxfam). Av de 128 miljoner doser vacciner som hittills administrerats HAR MER ÄN TRE FJÄRDEDELAR ANVÄNTS I BARA TIO LÄNDER som representerar 60 % av världens BNP.

– Nästan 130 länder, med 2,5 miljarder invånare, har ännu inte börjat vaccinera (WHO). Det beräknas att vid mitten av året (2021) kommer endast 3 % av befolkningen i länder med minst resurser att ha vaccinerats och i bästa fall en femtedel i slutet av 2021 (Oxfam) som samtidigt inte bara skulle försena den ekonomiska återhämtningen i dessa länder utan också deras levnadsförhållanden. USA har förfogar över 25 % av alla tillgängliga vacciner över hela världen och Europeiska Unionen 12,6%.

 

HON ANSER ATT USA:s, EU:s och STORBRITANNIENS fräckhet är så stor att de, för att privilegiera sina kapitalistiska läkemedelsföretag vägrar att undanta patenten trots att de, i självaste WTO år 2001 enades om att vid nödsituationer inom folkhälsan tumma på patenträttigheterna:

”Vi är överens om att TRIPS-avtalet inte hindrar och inte bör hindra medlemmar från att vidta åtgärder för att skydda folkhälsan. Vi upprepar följaktligen vårt åtagande till TRIPS-avtalet att tolkas och tillämpas på ett sätt som stöder WTO-medlemmarnas rätt att skydda folkhälsan och i synnerhet att främja tillgången till läkemedel för alla”.


Honduras, där den allmänna sjukvården i stort sett har befunnit sig i ett kollapsat tillstånd sedan ett år tillbaka. I dagarna (mars 2021) har läkarna och sjuksystrarna i flera län uppmärksammat att de inte ens har fått lön de senaste tre månaderna.


VAD ÄR EN PANDEMI OM INTE EN GIGANTISK nödsituation för folkhälsan, orsakad av ett mycket smittsamt och dödligt virus? är Pasqualina Curcios slutsats.

Hon drar det dräpande argumentet mot det kapitalistiska systemets och Patentens cyniska försvarare att ett genomsnittligt pris på 15 dollar/dos, och förutsatt att två doser av vaccinet appliceras på 7,7 miljarder invånare skulle det kosta 231 miljarder US-dollar för att immunisera hela världsbefolkningen.

– Det är ett belopp som inte representerar ens 5 % av allt som de rikaste 2000 miljardärerna på planeten tjänade i en pandemi, tack vare de pengar som regeringarna pumpade in på aktiemarknaden. Och det ägde rum samtidigt som ytterligare 500 miljoner människor registrerades på listan över fattiga människor i världen som redan i dag är fler än 4 miljarder.


23 februari 2021

EU:s Venezuelapolitik fragmenteras. Tyskland ett illustrativt exempel

 EU:s Venezuelapolitik fragmenteras. Tyskland ett illustrativt exempel

AV DICK EMANUELSSON

TEGUCIGALPA / 2021-02-23 / Tysklands utrikesminister Heiko Maas (SPD) gick efter den 23 januari 2019 i spetsen för stödet till den kupplan av regimbyte som inleddes till följd av Washingtons lansering av Guaidó-planen och som innebar EU:s diplomatiska erkännande av Donald Trumps marionett Juan Guaidó. Två år senare lider den tyska regeringen av alla helvetes kval inför det faktum att ”Planen för regimbyte i Caracas” misslyckades kapitalt. Nu försöker den hitta en utväg att successivt förändra sin havererade venezuelapolitik. Följer svenska UD med?

Juan Guaidó, som Trump och EU titulerade ”interimspresident” har nu degraderats och utpekas som ”talmannen i det förra parlamentet” (Nationalförsamlingen). Men att helt bryta med sin antivenezuelanska politik och fullt ut erkänna den folkvalda regeringen Nicolas Maduro gör sig inte i en första stund.

Den tyska regeringens agerande i Venezuelafrågan är direkt pinsam, menar nu även breda delar av det tyska etablissemanget.

När Venezuelas mäktiga fiender i utlandet trodde att de via en konsert i den colombianska gränsstaden Cucuta skulle kunna locka Venezuelas väpnade styrkor att resa sig mot president Maduro eller åtminstone desertera, begick de sitt första kardinalfel. En handfull poliser och militärer gick den 22-23 februari 2019 över gränsen och in i Cucuta där de inkvarterades i stadens hotell under en månads tid men som därefter kastades ut, när regeringen Ivan Duque inte längre ville vara med och finansiera de uniformerade venezuelanerna. På vägen ut från hotellet tröstade sig med att de åtminstone av Röda Korset fick varsin madrass och filt de kunde täcka sig med under kalla nätter.

Tyske ambassadören kastas ut

Juan Guaidó, som hade gått över gränsen med hjälp av den narko-paramilitära dödsskvadronen Los Rastrojos återvände till Caracas, denna gång via det bekväma flyget, togs han emot av den tyske ambassadören DANIEL KRIENER som tillsammans med Nederländernas ambassadör samt konsuler från USA och Chile slöt upp när deras gungsling landade den 4 mars 2019 på Maiquetia, Caracas internationella flygplats. Att erkänna en annan person som Venezuelas president och samtidigt befinna sig i landet är en ekvation som inte går ihop.

Därför fick den tyske ambassadören i Caracas 48 timmar på sig att packa resväskan. Venezuelas utrikesminister JORGE ARREAZA förklarade via en officiell presskommuniké den tyske ambassadören som "Non Grata".

Venezuela anser det oacceptabelt att en diplomatisk representant på sitt (Venezuelas) territorium uppträder som en offentlig politisk representant med en klar konspiratorisk agenda i samklang med extremistgrupper från den venezuelanska oppositionen”, lyder ett stycke ur kommunikén.

Den understryker även att Kriener bröt flagrant mot normerna för normala diplomatiska internationella relationer och som uppfattas som fientlig.

Den tyske ambassadören Daniel Kriener som tillsammans med Nederländernas ambassadör samt konsuler från USA och Chile slöt upp när Juan Guaidó landade den 4 mars 2019 på Maiuquetia, Caracas internationella flygplats. Att erkänna en annan person som Venezuelas president och samtidigt befinna sig i landet är en ekvation som inte går ihop.


Två år av misslyckade statskupper

Nu, nästan två år senare, som inneburit alla former av paramilitära väpnade expeditioner, upprop om en militär statskupp (30 april 2019), ekonomiska aggressioner på alla nivåer och med alla former, trakasserier av offentliga tjänstemän och terrorattacker på uppmaning av Juan Guaidó påstod det tyska utrikesdepartementet att parlamentsvalet 2020 inte hade varit ”rättvist eller fritt”, en uppfattning som också blev den Europeiska unionens (EU) där Tyskland är ”Hjärna och Motor”.

Att Tyskland och EU på förhand hade bestämt sig att parlamentsvalet i Venezuela den 6 december 2020 inte skulle gå korrekt till stod också klart när tyskarna och EU påstod att tiden var för kort för att skicka sina valobservatörer till valet i slutet av förra året, en förklaring som ingen fäste trovärdighet vid, utan snarare en dålig ursäkt för att undvika att verkligen ta ställning till om valets hederlighet.

Det stod också klart att Berlin låtsades som om det regnade när journalister påpekade för dem att den venezuelanska oppositionen visst skulle delta och det med flera hundra kandidater. Oppositionen, men inte Trumps och Berlins, deltog också i valet av nya ledamöter i den nya Valtribunalen CNE som föreslog och genomförde förbättringar av valets tekniska verkställande med kontroller i alla dess faser. 

Guaidós institutionella sorti

Valet den 6 december 2020 blev en kalldusch för såväl Guaidó, Trump men framför allt för EU och den tyska regeringen, konstaterar den venezuelanska portalen Misión Verdad, i en analys av den tyska regeringens och Bundestags senaste agerande och beslut.

”Gradvis har EU gett tecken på att det inte betraktar den tidigare kongressledamoten Juan Guaidó och hans följe som `officiella´ representanter för Venezuela. Den 25 januari i år utfärdade de 27 medlemsländerna ett uttalande som degraderade Guaidó till status som `privilegierad samtalspartner´. Sedan dess har styrkan i det europeiska stödet för denna del av den venezuelanska oppositionen avtagit”, konstaterar MV.
Bundestags juridisk expertkommission underkänner

Inom det tyska parlamentet finns kommissionen för Bundestags Vetenskapliga Tjänst (svåröversatt), en juridisk expertkommission som kritiskt har analyserat den federala regeringens erkännande av Guaidó. Slutsatsen är att konsensusen mellan EU:s medlemsstater och den amerikanska strategin har spruckit.

Denna ”grupp av juridiska experter från Förbundsdagen presenterade en rapport för den digitala tidningen Telepolis där de behandlar två punkter angående utrikespolitiken i Venezuela: den första är en juridisk-institutionell bedömning av det erkännande som Tysklands regering gjorde för interimspresidenten Juan Guaidó. Den andra är en uppskattning av `ett eventuellt inflytande från EU i valprocessen i Venezuela´.”

De tyska juristerna understryker att utlandet ville ersätta den folkvalda regeringen Maduro i Caracas med sin konstgjorda regering representerad av Juan Guaidó. Medlet var att ignorera de venezuelanska institutionerna som regleras av den venezuelanska författningen som står över internationell rätt.

De citerar EU:s utrikespolitiska språkrör, spanjoren JOSEP BORRELL som efter den 6 december 2020 betecknar Juan Guaidó som en ”avgående medlem av Nationalförsamlingen”, inte en ”interimspresident”.

”Det ger intrycket att EU med detta avser att koppla sin politik för stöd till oppositionen och i mindre utsträckning till personen Guaidó, att (EU) snarare vill stärka sin uppmärksamhet på de olika aktörerna i civilsamhället och oppositionsgrupper än den splittrade oppositionen. Men en majoritet av (det utan makt tandlösa) Europaparlamentet fortsätter dock att stödja Guaidó”.

 

Guaidós sista institutionella fäste förlorat

Juristerna bekräftar att valresultatet den 6 december visar att den förra Nationalförsamlingens ordförande ”har tappat sin sista maktinstitution och att han hittills har misslyckats med att mäta sig mot den auktoritära statschefen Nicolas Maduro”.

Experten inom internationell offentlig rätt, Jost Delbrück, menar att den tyska regeringen har agerat i strid mot internationell rätt genom att stödja en tom skal-regering representerad av Guaidó. Han anser att Tysklands federala regering har intervenerat i Venezuela när den erkände den tidigare parlamentsledamoten Guaidó som ”president”.

Den tyska journalisten Harald Neuber påminner om att det inte är första gången som det tyska parlamentet antyder att brott mot internationell rätt har ägt rum via Tysklands Venezuelapolitik. I februari 2019 sa han att huvudproblemet var ett (för tidigt) erkännande av en oppositionspolitiker som tillfällig president trots att denne ännu inte effektivt hade kontroll över en stats maktstruktur. I Guaidós fall kontrollerade han inte en enda av Venezuelas officiella institutioner.

 

Det nya folkvalda parlamentets ledamöter intog sina platser tisdagen den 5 januari 2021 i Caracas. Den tyska Juridiska Expertkommissionen i Bundestag menade då att Guaidós ”rätt till att leda en regering” försvann när han förlorade ”sin ställning som parlamentets ordförande”.

De tyska parlamentarikerna hävdar att konflikten om Berlins stöd för Guaidó kvarstår på grund av kontroversen mellan ”legitimiteten för en statsmakt och en effektiv suveränitet”. Efter valsegern för det statsbärande PSUV i parlamentsvalet förra året, bekräftas att president Nicolas Maduro objektivt stärkte sin regerings effektiva suveränitet och drar slutsatsen att erkännandet av Guaidó kom för tidigt och var olagligt.

"Amerika för amerikanerna! Vi ska tvätta vår bakgård med Monroedoktrinen", lyder ovanstående som är en liten förvrängning med med djup sanningshalt av vad Trumps säkerhetspolitiske rådgivare John Bolton menade.


Tyska partier mot Berlins utrikespolitik

Flera samhälls- och politiska grupper i Tyskland är motståndare till den tyska regeringens Venezuelapolitik.

Partiet Alternativ för Tyskland, ett konservativt högerpopulistiskt parti, menar att Berlins ”regimbytespolitik” misslyckades i Venezuela. Det uppger den utrikespolitiska talesmannen för den parlamentariska gruppen, Armin-Paulus Hampel.

"Den federala regeringen försökte uppnå regimförändring med andra (stater) och började strypa landet (Venezuela) ekonomiskt samtidigt som den erkände en oppositionspolitiker som president. Många EU-stater följde denna enligt internationell rätt groteska politik och välkomnade till och med utnämningarna av oppositionspolitiker som `ambassadörer´,” Sa Hampel.

 

HEIKE HÄNSEL, vice gruppledare för Die Linke (vänster) parlamentariska grupp pekade på den preliminära rapporten från FN:s specialrapportör ALENA DOUHAN om de negativa effekterna av de ensidiga sanktionerna mot Venezuela och krävde att de skulle upphöra.

”Med tanke på den preliminära utredningsrapporten från FN:s specialrapportör Alena Douhan, enligt vilken EU:s sanktioner tydligt och allvarligt har förvärrat den humanitära och ekonomiska situationen i Venezuela, förutom att den påverkar hela befolkningen, är EU:s nya sanktioner mot Venezuela oansvariga”, hävdade Hänsel vid mötet med EU:s utrikesministrar.

 

Douhan beskrev sammanhanget för sitt besök i landet (andra veckan i februari i år) och nämnde de åtgärder som EU lade till i utarmningen av venezuelanernas sociala och ekonomiska liv: vapenembargot, förbudet mot export av tekniska insatser och förbudet mot resor och tillgångar. Även de specifika åtgärder som Portugal och Storbritannien gjorde för att frysa venezuelanska tillgångar.

Det är dags för Tysklands federala regering att förespråka ett slut på sanktionspolitiken mot Venezuela, som FN upprepade gånger har krävt”, protesterade den tyska ställföreträdaren.

När kommer svenska vänsterpartiets företrädare kräva samma sak mot svenska UD och den svenska regeringens utrikespolitik, totalt underordnad USA?

Vem är ambassadör i Berlin?

Det tyska utrikesministeriets talesman CHRISTOPH BURGER undvek vid en presskonferens frågan om vem den tyska regeringen nu erkänner som president.

– Från början har vår uppfattning varit att det är det venezuelanska folket självt som ska bestämma vem som styr i Venezuela, sa Burger och gled undan vem som nu är Tysklands motpart i Caracas. Men efter Telepolis upprepade begäran svarade utrikesministeriet fredagen den 19 februari att MANIGLIA FERREIRA, en diplomat i president Nicolas Maduros regering, är ”den nuvarande venezuelanske ambassadören i Tyskland, ackrediterad sedan 17 februari 2015.

Det innebär i klartext att Guaidós epok i Tyskland börjar gå mot sitt slut.

Ett pinsamt politiskt misslyckande

Den tyske journalisten Harald Neuber menar att den federala regeringen inte vill erkänna att dess utrikespolitik med dubbla standarder i relation till Venezuela redan har misslyckats. Det hjälper inte så mycket att förbundsdagens juridiska expertkommission hävdar att den har brutit mot internationell lag.

”För de som är ansvariga för den tyska regeringens utrikespolitik är allt detta pinsamt, men kanske lärorikt. Åtminstone behöver den regionala chefen för Utrikesministeriets Latinamerikasektion, MARIAN SCHUEGRAF, inte längre träffa Venezuelas ambassadör i Tyskland, RAMÓN ORLANDO MANIGLIA FERREIRA på restaurang Foreign Affairs tvärs över gatan, för att undvika att träffa honom i ministeriets fastighet”, säger journalisten Neuber med sarkasm i orden.

 

Portalen Misión Verdad Liksom menar att Tyskland, i likhet med de femtiotal stater som ursprungligen stödde Washingtons äventyr under 2019-2020, dolt sitt politiska misslyckande och försökt hitta en långsam övergång som undviker att blotta dess misslyckande med målet att ersätta den legitima regeringen Nicolas Maduro med en fiktiv ”interimspresident”.

EU underordnade sig fram tills sista minuten den avgående Donald Trump-administrationens också misslyckade och förödande politik mot Venezuela. EU avfärdade samtalen och dialogen som Caracas föreslog oppositionen med assistens av Norge för att skapa ett samförstånd och fastställa tydliga regler som skulle accepteras av alla politiska krafter i landet inför parlamentsvalet den 6 december 2020. Istället fattade EU det ensidiga beslutet att ignorera valet och inte skicka valobservatörer under den redan fastställda anklagelsen om att det var ett ”orättvist och inte fritt val”, men utan att stödja sig på ett enda objektivt bevis.

Källa:
https://misionverdad.com/venezuela/alemania-intenta-escabullirse-del-golpe-fracasado-contra-venezuela

 


10 februari 2021

Douglas Ignacio Bravo Mora, Venezuelas mest omtalade gerillaledare till sista vilan

 

Douglas Bravo i mitten och den inramade bilden under 1960- och 70-talet samt något år innan hans bortgång.Douglas Ignacio Bravo Mora, Venezuelas mest omtalade gerillaledare till sista vilan

HAN BLEV 88 ÅR och är en legend i Venezuela. Han anslöt sig redan vid 14 års ålder till det venezuelanska kommunistpartiet, ett av Latinamerikas största vid åren 1960 då partiet stod inför valet att inleda den väpnade kampen, ett år efter den segerrika revolutionen på Kuba, eller stanna kvar i städerna och försvara sina positioner inom landets massorganisationer, främst inom fackföreningsrörelsen där PCV hade nyckelpositioner, framför allt inom den strategiska oljeindustrin. Partiet gjorde det första och organiserade gerillarörelsen Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), som Bravo anslöt sig till 1962.

Det innebar att den socialdemokratiska strömningen från Accion Democratica (AD) tog kontrollen över stora delar av fackföreningsrörelsen och inledde en antikommunistisk häxjakt enligt manualen från USA med den ”Nationella Säkerhetsdoktrinen” i centrum. På landsbygden jagade den venezuelanska armén gerillan skoningslöst och iscensatte flera massakrer.

 

DOUGLAS BRAVO UTESLÖTS 1965 från PCV men fortsatte med andra kamrater den väpnade kampen och bildade partiet el Partido de la Revolución Venezolana (PRV). Den väpnade kampen dog successivt ut men Bravo fortsatte den politiska kampen även inom de väpnade styrkorna där han kom i kontakt med en överstelöjtnant vid namn HUGO CHAVEZ FRIAS som senare skulle leda det militära upproret mot president Carlos Andres Perez, USA:s och den Internationella Valutafondens man i Venezuela, ledare för AD.

Bravo var en legend men kanske mer en personlighet än en revolutionär som förstod att kunna samla och leda de venezuelanska massorna. Han kritiserade senare både Chavez som Nicolas Maduro men var överens med dem om att kampen handlade om att stå eniga i försvaret av Venezuela mot USA-imperialismen och den korrumperade extremhögern med sina sociala bas hos det klasshatande borgerskapet som var och är beredda att sälja ut sin själ eller mor till Washington.

 

TROTS SIN KRITIK HAR många av Venezuelas personligheter från regeringspartiet PSUV uttryckt sina kondoleanser till Bravos familj.

En av dem som har gjort det är Venezuelas riksåklagare Tarek William Saab:

Jag beklagar den fysiska bortgången i dag av gerillakommendanten och den historiska revolutionära ledaren Douglas Bravo. Med honom och en hel generation inledde vid åren på 1970-talet de revolutionära striderna. Må han vila i frid”.

Dick E.


6 februari 2021

Venezuela: Brotten som Juan Guaidó har begått beräknas ge honom 200 års fängelse!

 

"Jag är Venezuelas president"!Venezuela: Brotten som Juan Guaidó har begått beräknas ge honom 200 års fängelse!

TEGUCIGALPA / 2021-02-06 / DICK EMANUELSSON / Den undersökningskommission som det venezuelanska parlamentet har utsett för de direkta brott som den förre ledamoten av detta parlament, JUAN GUAIDÓ har begått sedan 2019, röner ett fängelsestraff på sammanlagt 200 år *!

Allt högljuddare krav ställs nu i Venezuela om att Trumps självutvalde marionettpresident ska ställas mot skranket. De sammanlagda förlusterna som nationen har åsamkats av Guaidó med Donald Trump mentor, beräknas till 30 miljarder dollar, eller cirka 250 miljarder svenska kronor, en nästan obegriplig siffra.

Det är parlamentsledamoten JOSE BRITO, från oppositionspartiet ”Primero Venezuela” (Först och Främst Venezuela) som leder denna kommission mot Guaidó. Denne förlorar allt mer internationellt stöd av de cirka 50 regeringar i världen, främst USA, EU och ett antal högerregeringar i Latinamerika som gav Guaidó ett erkännande som ”interimspresident”, en titel som han bar efter den makabra akten; ”JA, JAG UTNÄMNER MIG HÄRMED TILL PRESIDENT I VENEZUELA” på ett möte i centrala Caracas den 23 januari 2019. I veckan förklarade Panamas regering Guaidós ”ambassadör” i Panama för ”tack, men inte längre”, vilket var ett hårt slag för marionetten Guaidó.


Video: Jose Brito, ordförande för Nationalförsamlingens utredningskommission. En Youtube: https://youtu.be/YPpKOCKpsMEDet ekonomiska kriget ”Made in USA”

Efter den 23 januari 2019 intensifierade Donald Trump det redan inledda ekonomiska kriget som skapat en oerhörd svår situation i Venezuela. Beslut som innebar ett bokstavligt modernt sjöröveri i form av bordade tankfartyg på internationellt vatten, frusna statliga venezuelanska tillgångar för miljarder dollar i USA, Storbritannien, Portugal eller Colombia. Och mannen som stod i centrum för denna gigantiska stöld, mitt under pandemin, var och är just Juan Guaidó.

Att han inte greps INNAN Trump hade lämnat Vita Huset var ett av motiven. Men framför allt för att Guaidós enda legitima fotfäste i Venezuela, hans parlamentspost som han vann med 94.000 röster i valet 2015 i sin hemstat Guaira, gick till ända för en månad sedan. I dag är han en Gonzalez, Perez eller Soto, det vill säga en typisk venezuelansk Svensson, vem som helst.

Utbildad på universitet i USA

Men mannen som föddes 1983 har en utbildning i George Washington University, The Graduate School of Political Management och det katolska universitetet Andrés Bello i Caracas.

Och han anklagas av det venezuelanska åklagarämbetet och president Niclas Maduro för att ha tillskansat sig en stor förmögenhet genom det ekonomiska rävspelet med Trump som ansvarig för utbetalningarna från ”det venezuelanska stöldgodset”.

Han hatas av de flesta venezuelaner som inte har den sociala bakgrund som rikemansbarnet Guaidó fick. För venezuelanen i gemen kämpar alla helvetes kval för att få pengarna att räcka till det nödvändigaste. Barn dör för att det inte finns cancermedicin att köpa, nästan ALLT är blockerat för Venezuela på den internationella marknaden och vanliga transaktioner med andra stater och banker har blockerats av USA:s utpressning mot banker och regeringar.

Guaidó darrar nu säkert av perspektivet att tillbringa resten av livet bakom gallret, men uppvisar inför den Guaidotrogna dagstidningen El Nacional en självsäkerhet utåt:

– Deras hot tas på största allvar. Men vi har åtagit oss ansvaret att kunna lämna denna tragedi och så ska det bli.
Oppositionen som domare mot Guaidó

Att det är just en av hans före detta allierade, oppositionsmannen JOSÉ BRITO som uttalade möjligheten att Guaidó teoretiskt sett ska dömas till 200 års fängelse, är lite av livets egna ironi. Brito tillhörde tidigare högerpartiet Primero Justicia, Först och Främst Rättvisa, och Brito vill se rättvisa, inte hämnd utan för att Guaidó ”ska betala sitt straff för den enorma skada han har åsamkat nationen, inte ett parti eller regering”, underströk Brito på en presskonferens (se videon) igår fredag, 5 februari 2021.

Bland annat anklagade Brito Guaidó för konspiration, organiserad brottslighet, landsförräderi, mord, mordförsök och uppmaning till en militär statskupp.

– Under de närmaste timmarna kommer vi att utfärda en preliminär rapport till Nationalförsamlingens kammare. Där är det fastställt att den tidigare parlamentsledamoten Juan Guaidó är inblandad i uppdraget av påstådda straffbara handlingar som gör honom civilt, administrativt, politiskt och straffrättsligt ansvarig, var Britos sammanfattning av anklagelseakten.

Hur kommer Bidenadministrationen att reagera om `deras president´ ställs inför rätta? Det vet ingen mer än Joe Biden.

Men vad venezuelanerna har visat under fyra år av Donald Trumpstyre är att ”i Venezuela är det venezuelanerna som ska bestämma, ingen utländsk stormakt hur mäktig denna än är eller en marionett som ska stå för sina handlingar, och dömas enligt den venezuelanska författningen”!”

* 200 års fängelse är juridiskt sett inte möjligt i Venezuela, men den sammanlagda strafftiden för de brott Guaidó anklagas för uppgår till det antal år som Brito förklarade på presskonferensen.


3 februari 2021

`Axeln Madrid-Bogota-Washington´s väpnade planer mot Venezuela avslöjas

Leopolodo Lopez (till höger) lämnar den spanska ambassaden 30 april 2019 vid det misslyckade statskuppsförsöket.

 


`Axeln Madrid-Bogota-Washington´s väpnade planer mot Venezuela avslöjas

Den spanska ambassaden i Caracas hade en aktiv medverkan i de väpnade expeditionerna mot Venezuela genom stödet till terroristen Leopoldo Lopez.

TEGUCIGALPA / 2021-02-03 / DICK EMANUELSSON / I söndags (31 januari, 2021) lade Nationalförsamlingens ordförande Jorge Rodríguez fram bevis [https://twitter.com/i/status/1355935780850573314] som komprometterar oppositionens Leopoldo Lopez, en terrorist som dömdes till 14 års fängelse för sin ledande roll i statskuppsförsöket 2017 då över 140 venezuelaner dödades och tusen skadades. En före detta ambassadör på den spanska ambassaden ’r också inblandad i ”Operation Gedeon”.

Denna operation utgick från det colombianska länet La Guajira där tre militära träningsläger förberedde de två väpnade expeditionerna som utgick den 3 och 4 maj 2020 och som misslyckades fatalt.

 

JUAN GUTIÉRREZ ARANGUREN var före detta militär som deserterade men fängslades. Det var i fängelset han kom i kontakt med Leopoldo Lopez som drog in Gutiérrez i de planer som växte fram 2019 efter att Lopez den 30 april 2019 hade fritagits från sin husarrest för att delta och leda vad denne och Juan Guaidó trodde skulle bli en militär statskupp mot president Nicolas Maduros regering men som blev ett praktfiasko och ett ännu större politiskt nederlag.

Efter statskuppsfiaskot tog Lopez sin tillflykt till Spaniens ambassad i Caracas medan Gutiérrez flydde till Colombia. Lopez smugglades ut från ambassaden i Caracas av den tidigare spanske ambassadören Jesús Silva i oktober 2020, i strid mot all internationell rätt. Den terroristdömde Lopez anlände några dagar senare till Madrid där han hyr en våning för 10.000 euros i månaden.VAD SOM ÄR INTRESSANT, är det faktum att den spanska ambassaden inte bara bröt mot internationell rätt utan dessutom deltog i planeringen av de väpnade expeditionerna 3-4 maj 2020, i den så kallade ”Operation Gedeon”.

Gutiérrez säger i en videoinspelning [https://youtu.be/pkHZrLdqhkg] att han när han och de övriga kuppmakarna anlände till Colombia togs de emot av tjänstemän från president Ivan Duques regering. Gutiérrez deltog aktivt i förberedelserna i de paramilitära träningslägren i länet La Guajira, Colombia men infångades av de venezuelanska myndigheterna när Operation Gedeon misslyckades.

I videon säger han följande:

– Jag togs emot i Colombia av tjänstemän från Ivan Duques regering som gav oss sitt stöd.

 

HAN DELTOG I EN TREDJE väpnad expedition från La Guajira i riktning mot den karibiska kuststaden Puerto la Cruz. Där flydde han upp i bergen och reste senare till Caracas. Han arresterades när han försökte fly till Colombia.

I framträdandet påpekade Jorge Rodríguez att Jesús Silva, Spaniens tidigare ambassadör i Caracas att denne är en medbrottsling till Leopoldo Lopez. ”Operation Gedeon” syftade till att provocera fram en regimförändring i Venezuela genom kidnappning och mord av president Nicolas Maduro och andra företrädare för landets politiska institutioner.

Enligt Jorge Rodriguez uppträdde Jesus Silva som en bokstavlig ”butler till Leopoldo López” under tiden han befann sig på den spanska ambassaden.

– Alla brott, alla resurser som fanns tillgängliga för utbildning av desertörer, terrorister i Riohacha, Maicao i länet La Guajira (Colombia) planerades i medverkan av Jesús Silvas, uppgav Rodriguez.

 

DEN VENEZUELANSKE UTRIKESMINISTERN Jorge Arreaza kallade vid flera tillfällen mellan 2019 och 2020 Silva till utrikesministeriet för att han skulle inse allvaret i de konspiratoriska planerna mot den venezuelanska staten, som regeringen Maduro hade kännedom om. På samma sätt informerades Spaniens dåvarande utrikesminister Josep Borrell och hans efterträdare, minister Glez Laya.

Enligt Rodriguez planerade Lopez och de terrorister som omger honom och Juan Guaidó att verkställa en bombattack i januari i år mot Nationalförsamlingen (parlamentet i Venezuela). Den man som skulle utföra bombattentatet greps med de explosiva ämnen och vapen han förfogade över.

Källa: https://misionverdad.com/leopoldo-lopez-dirigio-la-operacion-gedeon-con-la-complicidad-de-la-embajada-espanola

 
30 januari 2021

”Spindeln” i det militära invasionsförsöket mot Venezuela i maj 2020 lägger korten på bordet

VIDEO: Yacsy Alejandra Alvarez Mirabal är venezuelanskan som var en spindel i planeringen och verkställandet av invasionen av Venezuela förra året från colombianskt territorium med stöd av säkerhetstjänsten NDI och den förre och nuvarande presidenten Alvaro Uribe respektive Ivan Duque.
”Spindeln” i det militära invasionsförsöket mot Venezuela i maj 2020 lägger korten på bordet:

Uribe och Duque direkt inblandade i invasionsförsöket av Venezuela förra året!

Det uppger Yacsy Alejandra Alvarez Mirabal, venezuelanska och en spindel i planeringen och verkställandet av invasionen av Venezuela förra året från colombianskt territorium. Hon fortsätter lägga korten på bordet, övergiven och förrådd av "DUON" efter att hon arresterats.

I en video (med engelskt tal) som publicerades igår uppger hon att hon var tolk mellan Alvaro Uribe (förre presidenten) och Ivan Duque, Colombias nuvarande president å ena sidan och legosoldatsfirman Silvercorps ägare, den förre krigsveteranen Jordan Goudreau och hans närmaste män.

I den korta videon på engelska säger hon att duon Uribe& Duque erbjöd legosoldaterna och deras venezuelanska desertörer territorium för att upprätta sina tre militära träningsläger i länet La Guajira (gränsar mot Venezuela) samt möjligheter att kunna landa och avgå med flyg i anslutning till dessa läger i öknen, i detta grannlän till Venezuela.

I utbyte skulle den legoknektsarmé som var under uppbyggnad delta i kriget mot den colombianska ELN-gerillan.Chefen för Colombias underrättelsetjänst DNI var djupt inblandad och utsåg en speciell DNI-agent som kontakt till Yacsy Alejandra Alvarez Mirabal. Den colombianska högerextrema regimen Duque har ännu inte kommenterat uppgifterna

I invasionsförsöket 3-4 maj förra året utplånades den första expeditionen när de gjorde motstånd och i den andra expeditionen, där två amerikanska "Gröna Baskrar" deltog greps de av fiskarnas Folkmilis i den lilla byn Macuto, sju kilometer från Caracas internationella flygplats Maiquetia.

Det militära nederlaget var ett ännu större FÖRNEDRANDE POLITISKT NEDERLAG för Fjanten Juan Guaidó och hans uppdragsgivare i Vita Huset. Denna duo är nu lika utskämda, avskydda och betraktade som kuppmakare av Venezuelas respektive USA:s folk!

Läs mer: 
Colombia djupt inblandad i legosoldaternas misslyckade invasion av Venezuela i maj 2020
https://dickema.blogspot.com/2021/01/colombia-djupt-inblandad-i.html

Legoknektsstyrkan som tillfångatogs av fiskare organiserade i den venezuelanska Folkmilisen som består av drygt fyra miljoner civila som är beväpnade och beredda att försvara sitt land mot en USA-invasion med stöd av Colombia.


 


28 januari 2021

Colombia djupt inblandad i legosoldaternas misslyckade invasion av Venezuela i maj 2020

 

Legosoldater från USA samt ett dussin venezuelanska desertörer blev en enkel match för fiskarnas folkmilis den 4 maj 2020 i den lilla byn Mocuto, vid karibiska havet. Bakom den väpnade expeditionen avslöjas nu också den colombianska regeringen.Colombia djupt inblandad i legosoldaternas misslyckade invasion av Venezuela i maj 2020

”Spindeln” i den väpnade expeditionen lägger korten på bordet medan högerregimen Ivan Duque ”ligger lågt”

Av Dick Emanuelsson

TEGUCIGALPA / 2021-01-28 / En politisk bomb av oanade konsekvenser.

  • Yacsy Alejandra Alvarez Mirabal, venezuelanska och en spindel i planeringen och verkställandet av invasionen av Venezuela förra året. Förfogar över en lägenhet i Miami.
  • Hon var beskyddad av den colombianska Politiska Underrättelsetjänsten DNI, som är underställd president Ivan Duque.
  • Hon bekräftar att den colombianska underrättelsetjänsten DNI:s högsta ledning och chef var införstådd med det kommande invasionsförsöket och begärde hos åklagarämbetet ”skydd” för denna kvinna som levererade vapen och annat till de tre militära träningslägren i La Guajira, colombianskt län som gränsar till Venezuela.
  • Hon greps den 3 september 2020 för att ”tvätta rent” regeringen Duque. 


Video, intervjun med Yacsy Alejandra Alvarez Mirabal av Caracol-TV:
https://twitter.com/i/status/1354586871834288131YACSY ALEJANDRA Alvarez Mirabal arresterades EFTER att Ryssland och Venezuela i FN:s säkerhetsråd den 21 maj 2020 anklagade Colombia och USA för delaktighet i den amerikanska legosoldatsfirman Silvercorps väpnade expedition mot Venezuela som ägde rum 3-4 maj 2020.

Expeditionen misslyckade, hälften av styrkan utplånades och den andra hälften som anlände dagen efter, den 4 maj greps av Fiskemilisen och de väpnade styrkorna.

Målet för legoknektsstyrkan var att inta Caracas´ internationella flygplats Maiquetia, sju kilometer från landstigningsplatsen. Därifrån skulle gruppen upprätta ett militärt brohuvud och begära ”internationellt stöd”, vilket antas skulle ha varit i form av en USA-invasion.

Donald Trump var också införstådd, enligt en av de arresterade Gröna Baskrarna. Hade operationen mot alla odds lyckats, hade Trump, Duque och de högerextrema latinamerikanska presidenterna förstås jublat. Nu föredrar Colombias president Ivan Duque att ligga lågt. Han har hittills inte kommenterat Yacsy Mirabals uttalande som hon gjorde i den största colombianska tevekanalen Caracol i onsdags kväll.

Juan Guaidó, Trumps nickedockspresident var den som undertecknade ”Invasionskontraktet” med Silvercorps ägare, krigsveteranen Jordan Goudreau.


Yacsy Alejandra Alvarez Mirabal. Vem var hennes uppdragsgivare?

 

SITT SÖTA OCH OSKYLDIGA ansikte till trots är Yacsy Mirabal en slipad 39-årig. Hon var nyckelpersonen bakom den gigantiska vapenarsenal som den colombianska trafikpolisen av en tillfällighet och av en ”olyckshändelse” stoppade och beslagtog den 20 mars 2020, det vill säga bara cirka sex veckor INNAN legoknektsexpeditionen avgick från Colombia och tog in kursen på den venezuelanska lilla kustbyn Macuto.

Yacsy Mirabal pendlade mellan den colombianska karibiska staden Barranquilla och Miami, där hon i en privat jet plockade upp legosoldatsfirman Silvercorps ägare, den förre krigsveteranen Jordan Goudreau samt de två Gröna Baskrarna Luke Denman och Airan Berry.

De tre landade i Barranquilla med korrekta colombianska viseringspapper och förflyttade sig sedan en dagsmarsch österut, mot länet Guajira, där legosoldaterna och deserterade venezuelanska militärer och poliser, uppskattningsvis ett 100-tal, tränade på de tre militärlägren i öknen.

Bara det faktumet är uppseendeväckande med tanke på att samma militära underrättelsetjänst förfogar över högteknologiska drönare och satelliter i samarbete med Pentagon som finkammar djungeln efter gerillaläger som regelbundet bombas. Men i länet Guajira, utan vegetation och bland de torraste öknar på hela den amerikanska kontinenten upptäckte inte det colombianska flygvapnet och deras USA-allierade dessa tre träningsläger.


De två legoldaterna från USA, Luke och Aron, gripna den 4 maj 2020 när de trodde att det venezuelanska folket skulle hälsa dem som "befriare". I stället greps de av fiskemilisen den 4 maj och tvingades bita i gruset den dagen. På bilden några timmar INNAN de greps.RYSSLANDS OCH VENEZUELAS FN-ambassadörer Dmitry Polyanskiy respektive Samuel Moncada öppnade den 21 maj 2020 en debatt i FN:s Säkerhetsråd där anklagade Colombia och USA för att tillåta en attack mot Venezuela i form av `Operación Gedeon´.

– Dessa två regeringar (USA och Colombia) bryter mot sina skyldigheter enligt befintliga bilaterala fördrag om ömsesidig juridisk hjälp i brottmål. USA: s regering och dess allierade skapar ett laglöst utrymme i internationella relationer, sa Moncada under en session i FN: s säkerhetsråd där ”Operation Gideon” debatterades.

Colombias FN-ambassadör Guillermo Fernández de Soto värjde sig mot attackerna och förklarade att hans regering var helt oskyldig och förnekade all slags inblandning och försäkrade den raka motsatsen. Det colombianska utrikesdepartementet försökte i ett uttalande i stället vända på skuldbördan och utmåla dg som offret för debatten:

”Vi vill uppmärksamma den internationella gemenskapen på [den venezuelanska] regimens insisterande på att involvera de colombianska myndigheterna i handlingar utanför internationell rätt. Colombia är ett land som respekterar internationell rätt och kommer aldrig att stödja aktiviteter utanför det, försäkrade enheten genom ett pressmeddelande som publicerades 2020. (xxx)

Men inför det militära misslyckandet, beslagtagandet av vapenarsenalen, den rad av erkännanden som de tillfångatagna invasionsstyrkans medlemmar gjorde och mediernas ”grävande” i temat ”OPERACION GEDEON”, begrep Duqueregimen att den var hårt ansatt och att den utåt sett måste göra något för att tvätta bort sitt skamfilade anseende.


I den colombianska radiostationen W Radio deklarerade den förre venezuelanske f.d. generalmajoren att han stod bakom planerna att från colombianskt territorium inleda "OPERACION GEDEON" för att mörda Venezuelas president Nicolas Maduro. Några minuter efter intervjun greps han av USA-agenter för att täppa läckorna om USA:s inblandning.


Men låt oss gå tillbaka till den 24 mars, 2020.

Generalmajoren Cliver Alcala Cordones.

DÅ AVSLÖJADE I DIREKTSÄNDNING i den colombianska radiostationen W Radio [xxx] den från Venezuela deserterade generalen Cliver Alcala Cordones att USA var ”spindeln” i en ny terroristplan, utarbetad på colombianskt territorium för att mörda Venezuelas president Nicolas Maduro. Han tog också på sig den beslagtagna leveransen av en gigantisk vapenarsenal, kapabel att beväpna ett halvt armékompani.

Denna leverans hade Yacsy Alejandra Alvarez Mirabal införskaffat och överlämnat i Barranquilla till två av Clivers män. De hade oturen att hamna i en vägspärr där vapenleveransen upptäcktes. Vapnen hade finansierats via en knarkkartell.

Bara några timmar tidigare hade Trumpregeringen via sin utrikesminister Mike Pompeo offentliggjort att USA-regeringen satt upp en ”belöning” på 15 miljoner dollar till den eller de som griper eller eliminerar Venezuelas folkvalde president Nicolas Maduro. Med andra ord: ”15,000,000 USD, Maduro, Död eller Levande”!

Maduro anklagades för att tillåta drogkarteller på venezuelanskt territorium, vilket inför händelserna i kokainets vagga, Colombia, måste anses vara höjden av cynism från Vita Husets administration.

– USA anser att Maduroregimen inte är legitim, rättfärdigade den förre CIA-chefen beslutet som bryter mot all internationell rätt.

Kontraktet som upprättades mellan legoknektsfirman Silvercop och dess ägare Jordan Goudreau och Trumps marionettpresident Juan Guaidó.


ENLIGT GENERALMAJOR ALCALA var vapenleveransen som colombianska myndigheter beslagtog den 24 mars, 2020, resultatet av ett avtal som gjorts upp mellan Trumps ”legitime” president, Juan Guaidó och ”en USA-agentur”, med all sannolikhet CIA eller DEA. Alcala uppgav också att avtalet hade undertecknats på colombianskt territorium där all planering av terroristaktionerna genomfördes.

Där förbereddes en rad selektiva mord, bland annat mot Venezuelas folkvalde president Nicolas Maduro som den 4 augusti 2018 utsattes för ett mordattentat när två drönare avlossade explosiva ämnen vid ett offentligt möte med hela den venezuelanska statsledningen.

En av generalmajorens kontakter, en ”USA-rådgivare” ringde mitt under intervjun med W Radio upp Alcala, vilket Alcala informerade journalisterna om direkt i etern (pinsamt värre för USA) för att med all sannolikhet hejda den venezuelanske desertören att fortsätta ”läcka som ett såll” för USA synnerligen komprometterande uppgifter. [xxx]

Några minuter efter denna OFFENTLIGA bekännelse i W Radio ”överlämnade” generalmajor Cliver sig till USA:s anti-drog-enhet, DEA. Dessa agenter stationerade i Colombia transporterade honom på ett vänligt och diskret sätt ombord på ett USA-plan utan att de colombianska polisiära och juridiska rättsliga myndigheterna grep honom för brottet han direktsändning hade bekänt. Denna ”utlämning” bekräftade vem som är den reella makten i ett land där USA förfogar över sju militärbaser.


INTERVJUN MED DEN VENEZUELANSKE generalmajoren ägde rum den 26 mars. Den 3 och 4 maj ägde den väpnade landstigningsexpeditionen rum. Men trots att den kvinnliga ”Spindeln” Yacsy Alejandra Alvarez Mirabal lägenhet i Barranquilla hade utsatts för en husrannsakan greps hon eller ställdes inför rätta. Tvärtom.

I lägenheten fann poliserna bland annat en mapp med en lista med 164 namn på personer med ID-nummer, ålder, mobiltelefonnummer, bostadsort i Colombia, medlemmar i de väpnade styrkorna, dess specialitet, de flesta av venezuelansk nationalitet.

Därefter genomfördes en razzia i ett hus i staden Riohacha, (länshuvudstad i länet La Guajira) där de påträffade uniformer från de Bolivarianska militära styrkorna, kartor över det venezuelanska territoriet, ett militärt ID-kort från en venezuelansk löjtnant [xxx]

Den 16 januari 2020 flög ”Spindeln” Yacsy Alejandra Alvarez Mirabal från Barranquilla i Colombia till Miami i USA för att plocka upp de som skulle leda invasionen av Venezuela; Silvercorps ägare Jordan Goudreau samt de två Gröna Baskrarna Luke Denman och Airan Berry. I faksimil ett register över den flygningen.


MEN VAD HÄNDE MED ”Spindeln” Yacsy Alejandra Alvarez Mirabal, denna mystiska kvinna som alla antivenezuelanska medier som Panampost eller Caracol&RCN, El Tiempo efter det militära fiaskot 3-4 maj 2020 karaktäriserade som ”Maduros infiltratör” bland dessa venezuelanska, amerikanska och colombianska ”frihetskämpar” för att på något förklara den förnedrande händelsen och nederlaget dessa två dagar?

Så här sa Alvarez Mirabal i onsdags kväll i intervjun med Caracol när hon berättade om den colombianske underrättelseagenten `Franklin Sanchez´ uppdykande:

– När Cliver Alcala fördes bort (av DEA-agenterna) gav de (DNI) mig kontakten med den här mannen (DNI-agenten) och sa att mitt förtäckta namn skulle bli `ROSA´. De underströk också, att vad jag än behövde och om det var brådskande, skulle jag kontakta honom. Han sa till mig att allt var bra och lugnt.

– Om nu allt var påstått lugnt och saker och ting förmodligen skulle lösas, förvandlades allt till en helt otrolig boom! För inte vid något tillfälle trodde jag att de skulle utpeka mig för dessa anklagelser och att de skulle gripa mig, uppgav colombianskan Yacsy Alejandra Alvarez Mirabal i tevekanalen Caracol.

Denne Franklin Sanchez insisterade till Alvarez Mirabal att ”det är säkrast att du byter ut ditt SIM-kort i mobilen för de venezuelanska FAES-agenterna är dig i hälarna”. Denne DIA-agent visade henne fotografier över påstådda FAES-agenter.

 

Trots den politiska bomben och skandalen, finns det inte en enda kommentar publicerad från den hemliga politiska underrättelsetjänsten DNI:s hemsida, vilket sökandet bekräftade. Att den ger svar på engelska ger en fingervisning vem som är den reella makten i Colombia.


 

MEN IBLAND HINNER VERKLIGHETEN ifatt regeringar som den colombianska, som bara för att de hålls om ryggen av världens mäktigaste militärmakt känner sig självsäkra och tror att de är oantastliga.

Men bland allt fler av medierna började misstron mot regimen Duque i Bogota att jäsa. Det venezuelanska åklagarämbetet arbetade för högtryck och i erkännande efter erkännande av de inblandade legosoldaterna, inklusive de två krigsveteranerna från USA, framkom allt tydligare den colombianska regimens delaktighet i invasionsförsöket och hur colombianskt territorium användes för angripa grannlandet med militära medel. I presidentpalatset i Caracas visades inför den egna och internationella pressen videofilmer, avlyssnade telefonsamtal och fotografier på dessa legosoldater Made in USA och dess följeslagare. Invasionsförsöket materiella och intellektuella ansvariga stod med rumpan bar.

Därför organiserade den colombianska underrättelsetjänsten DNI en fälla. DNI-agenten och Mirabals kontakt `Franklin Sanchez´ kontaktade henne och kallade henne till ett möte. Den kvinnliga ”Spindeln” och tre andra sammansvurna venezuelanska desertörer, Rayder Alexander Russo Márquez, Juvenal Sequea Torres och Juven José Sequea Torres gick i fällan och greps den 2 september, 2020. Platsen för tillslaget var ett ”venezuelanskt härbärge” i Bogota.


De fyra gripna den 2 september 2020: ”Spindeln” Yacsy Alejandra Alvarez Mirabal och de venezuelanska militära desertörerna Rayder Alexander Russo Márquez, Juvenal Sequea Torres Juven och José Sequea Torres.ALVAREZ MIRABALs ADVOKAT är Alejandro Carranza. Denne uppgav till Caracol, att arresteringen var ett sätt att värja sig från anklagelserna från Venezuela och Ryssland om Duqueregiments aktiva deltagande i försöket att störta grannlandets folkvalda regering.

Carranza har ett dokument från DNI:s högste chef, Jorge Miguel Padilla, ansvarig för kontraspionaget och som denne skickade den 6 augusti 2020, det vill säga en månad INNAN hans klient greps. Brevet är adresserat till åklagaren i fallet, Carlos Roberto Izquierdo Ortegon, där DNI-chefen begär att denna institution utfärdar ett skydd för Alvarez Mirabal:

”Låt mig inför din avdelning be dig att vidta följande brådskande åtgärder för att undvika:

1) Möjliga effekter för den anförda personens liv och personliga integritet.

2) Att kunna lämna landet irreguljärt.

3) Dölja hennes plats med hänvisning till adressbyte. (xxx).

Advokat Carranza och Alvarez Mirabal underströk att den förre generalmajoren Cliver Alcala hade regelbundna  kontakter med DNI och att de högsta cheferna inom DNI, som är direkt underställd presidenten i Colombia som dess högste chef och att DNI var väl medveten om att målet för Cliver Alcala och Alvarez Mirabal var att störta Venezuelas president Nicolas Maduro. Cliver Alcala erkände ju också helt öppet i radions direktsändning detta mål och att han var ytterst ansvarig för dessa omstörtande planer ”för att befria Venezuela” som utfördes och utgick från colombianskt territorium.

Med ovanstående dokument i sin hand, vem kan på fullt alvar hävda att den colombianska regeringen inte var djupt inblandad i invasionsförsöket av sitt grannland?