3 november 2016

Oppositionen i Venezuela söker en ”brasiliansk” lösning för att störta Maduro

Brevet till president Maduro från Nationalförsamlings ordförande Henry Allup Ramos med krav om att inställa sig till "förhöret" i vad som uppfattas som en politisk riksrätt mot Venezuelas president. Nedanstående artikel skrevs i helgen och då representanter för regering och opposition möttes till en dialog på uppmaning av Påven. Nationalförsamlingen bordlade "förhöret" i tisdags efter dialogen i söndags men står vid fast vid kravet på "riksrätt" mot Maduro.
Oppositionen i Venezuela söker en ”brasiliansk” lösning för att störta Maduro

Av Dick Emanuelsson

TEGUCIGALPA / 2016-11-01 / Oppositionen i Venezuela anklagas nu för att söka störta president Nicolas Maduro via en “brasiliansk lösning”, det vill säga en politisk riksrätt. Maduro å sin sida hotar att fängsla de ansvariga i Nationalförsamlingen om de gör allvar av sitt beslut för ”det finns ingen grund i författningen för en riksrätt”.

Henry Allup Ramos, ordförande i Nationalförsamlingen.
När oppositionen vann parlamentsvalet i december 2015 deklarerade Nationalförsamlingens kommande socialdemokratiske talman Henry Allup Ramos: Vi ger Maduro sex månader för att avgå”. I förra veckan, elva månader senare, skickade han ett memorandum till presidenten där han kräver att Maduro inställer sig i Nationalförsamlingen den 1 november (i tisdags, vid denna pressläggning) i en politisk riksrätt. Maduro anklagas för att ha stoppat folkomröstningsprocessen om hans mandatperiod ska halveras eller fullföljas, en författningsenlig rätt som bara finns i den venezuelanska och kubanska författningen.

När det Nationella Valrådet CNE den 20 oktober förklarade att folkomröstningsprocessen hade suspenderats ”tills nytt domslut har kommit”, kallade Henry Allup till ett extra sammanträde söndagen den 23 oktober. Dagordningen hade en punkt och det var att ställa frågan om ett ”återupprättande av Venezuelas författning”, vilket var liktydigt med uppror mot resten av statens olika organ och institutioner, ett upphävande av den rättsapparat som Henry Allup kallar för ”en kloak”. I praktiken var det att förklara Maduro för avsatt.
Den spontana reaktionen från Caracas´ chavister blev våldsam; de intog helt enkelt Nationalförsamlingen. Om det inte hade varit för Jorge Rodriguez´, borgmästare för regeringspartiet PSUV i den proletära Caracaskommunen Libertador maningar om besinning, hade förmodligen mer än en deputerade från oppositionen lynchats. Chavisterna säger att de kände lukten från statskuppen i april 2001 upprepas.
Grupper av regeringsanhängare intog Nationalförsamlingen för att förhindra en "mjuk statskupp" i stil med den i Brasilien och en upprepning av statskuppen i april 2001. I den venezuelanska författningen finns ingen artikel som kan öppna för en riksrätt mot presidenten.


Urkundsförfalskning
I slutet av maj lämnade oppositionen in 1,8 miljoner namnunderskrifter. Över 60 procent av en miljon kontrollerade namn, eller 650.000 underskrifter, var antingen förfalskade eller annullerade. Det fick PSUV:s ansvarige i processen att kräva att processen skulle ställas in. CNE avslog kravet och sa, till mångas förvåning, eftersom CNE anklagats för att gå i regeringens ledband, att det andra steget, att samla in fyra miljoner namn, med start den 26 oktober, kunde inledas.
Men tusentals privatpersoner ute i landet gick till sina delstatsdomstolar. Där lade de fram bevis för hur deras namn hade förfalskats av oppositionen i vad som i Sverige benämns som urkundsförfalskning ”enligt 14 kap. 1 § brottsbalken (1962:700): ”Straffet för urkundsförfalskning är fängelse i högst 2 år. Om brottet anses som grovt kan det ge fängelse upp till 6 år. Vid ringa brott döms till förvanskning av urkund till böter eller fängelse i högst 6 månader”, enligt Wikipedia.

Rafael Palacio, född för 128 år sedan men är avliden återuppstod och "skrev under" den 25 maj till förmån för oppositionen, enligt namnlistor som överlämnades av oppositionen till det Centrala Valrådet. Men Palacio var inte ensam, över 10.000 döda röstade också.

Namn från 10 000 döda
Fyra regionala delstatsdomstolar inledde, på begäran av PSUV, juridiska processer mot de ansvariga för valfusket och de påstådda brotten. Bland namnunderskrifterna finns över 10.000 avlidna personer, bland dem personer som i dag skulle vara 129 år, pensionärer som uppger att de inte deltog och fångar som i Venezuela inte har rätt att rösta.

Såväl MUD som PSUV deltog i gemensamma arbetsmöten i juni med CNE:s tekniker där de bägge partierna accepterade och skrev under det slutliga ”besiktningsprotokollet” av de inlämnade namnunderskrifterna i slutet av maj.

Den 20 oktober frös CNE sitt beslut att oppositionen kunde starta insamlingen av fyra miljoner namnunderskrifter tills de regionala domstolarna i delstaterna Valencia, Apure, Aragua och Bolivar fattar det definitiva beslutet.

Det var mot CNE:s beslut om ”frysning” av processen som Nationalförsamlingens majoritet den 25 oktober fattade beslutet om politisk riksrätt mot president Nicolas Maduro.

Ett kokande Caracas
Under hela förra veckan har Caracas chavister samlats till massdemonstrationer med 100.000-150.000 deltagare för att ”slå tillbaka kuppmakarna”, som de säger. ”För det är på gatorna som vi ska förhindra statskuppen och undvika att historien upprepar sig”, är budskapet.

Oppositionen gick också ut förra onsdagen och samlade stora deltagarmassor. I fredags kallade den till en tolv timmars generalstrejk. Men uppslutningen blev en stor besvikelse, vilket till och med oppositionspressen erkände. Och det trots att Joaquin Ruiz, som representerar motsvarigheten till Svenskt Näringslivs regionala avdelning i delstaten Sucre och 5.000 medlemsföretag, gav grönt ljus till de anställda som ville delta i generalstrejken att göra så utan några repressalier.

Den 3 november (Flammans utgivningsdag) har oppositionen återigen kallat till en demonstration som den säger ska gå till presidentpalatset Miraflores. Det var dit demonstrationen i april 2001 avleddes från den ursprungliga marschvägen och vad som samma dag resulterade i statskuppen mot Hugo Chavez.

På det svarade den av oppositionen hatade parlamentsledamoten (PSUV) Diosdado Cabello: ”Den 3 november kommer hela Venezuela att bege sig till Miraflores”.
Därmed är det upplagt för nya konfrontationen i landet.

Dialog med Påvens direkta medverkan 
I söndags kväll samlades representanter för regeringen och oppositionen till det första mötet i en dialog som får direkt stöd från Påven Francisco som har utsett en emisarie, Claudio Tscherrig för att bidra till att dialogen blir fruktbar. President Maduro träffade påven i ett möte förra veckan i Rom och Påven ger allt stöd för en vänskaplig upplösning av konflikten i Venezuela.

Dialogen får också uppbackning av den förre spanske regeringspresidenten Jose Luis Rodriguez Zapatero och Unasurs generalsekreterare och colombianen förre presidenten Ernesto Samper (1994-1998). Vatikanens utsände öppnade mötet och dialogen och underströk att trots att det finns de som inte tror på dialogen på grund av negativa erfarenheter eller för att de anser att den är meningslös, är det den enda vägen som kommer tillåta Venezuela att skapa ett samhälle med gemensamma projekt och övervinna svårigheterna.