6 april 2015

Latinamerika sluter upp bakom Venezuela mot Obamas hot


Massmobilisering i Venezuela mot Obamas hot.Latinamerika sluter upp bakom Venezuela mot Obamas hot

 

TEGUCIGALPA / 2015-03-22 / Latinamerika sluter upp till försvar av Venezuela mot Obamas dekret från den 9 mars som pekar ut Venezuela som ett “extraordinärt och ovanligt hot mot USA:s nationella säkerhets- och utrikespolitik”.

Dekretet uppfattas av en bred latinamerikansk och internationell opinion som ett förtäckt hot om intervention av det sydamerikanska landet med världens största oljereserver. USA:s manipulationer av oljepriset via fracking och vad den venezuelanska regeringen kallar för “ekonomiskt krig”, som hamstring och massmediakampanjer, har inte lyckats fälla regeringen Maduro.

 

Unasur, den Sydamerikanska Nationernas Union uttalade enhälligt den 14 mars kravet på att Obama omedelbart upphäver dekretet. Uruguays socialdemokratiske utrikesminister Rodolfo Nin Novoa, sammanfattade den latinamerikanska organisationens ståndpunkt:

 

– Det (dekretet) utgör ett interventionistisk hot mot suveränitet och principen om icke-inblandning i interna angelägenheter i andra stater.

 

USA:s destabiliseringsoffensiv

Ecuadors president Rafael Correa var än skarpare i sitt uttalande:

– Det är samma gamla visa. Vi kan den utantill. Vad USA försöker är att destabilisera progressiva regeringar i regionen. Eftersom de inte har lyckats destabilisera Venezuelas regering, ser de Maduros motstånd som en ´fara´ för USA:s utrikespolitik.

Correa betraktar USA:s nya utspel som en “ny och grotesk inblandning i ett suveränt land som vårt kära Venezuela”. Och Correa darrar inte på manschetterna:

– Det är en skam. Därför är jag antiimperialist som kontrast mot bristen på etik. Hur är det möjligt att inte ta avstånd med indignation från detta barbariska beslut i det 21:a seklet?!

Venezuela blev inte heller Obama svaret fattigt. Den 16 mars beslutade landets nationalförsamling om en lag som ger president Nicolas Maduro rätt att regera via dekret fram till 31 december i år. Målet är att försvara landet mot USA:s “imperialistiska hot”.

Generalerna från de fyra vapengrenarna svär att slå tillbaka alla "imperialistiska invasionshot av Venezuela med alla medel".
Ett antal från den politiska oppositionen som röstade för speciallagen är den unge parlamensledamoten Ricardo Sanchez. Han är en före detta studentledare som gick i spetsen för protesterna mot Chavez 2007 och 2008. Detta år utsågs Sanchez till Ungdomsambassadör av FN:s Ekonomiska och Sociala Råd för att främja freden på den amerikanska kontinenten. Nu betraktas han som en förrädare av delar av den USA-vänliga oppositionen för sitt ställningstagande mot Obama.

– Dekretet (Obamas) säger inte att det enbart är riktat mot “Chavismen” (läs regeringen) utan det är mot Venezuela. Vår konstitution säger att försvaret av fosterlandet är inte bara en uppgift för presidenten utan för alla venezuelaner. Det är landet som helhet som de påstår utgör ett hot mot USA: s säkerhet. Jag tror att vi alla har en skyldighet att bidra till det nationella försvaret. I det avseendet har presidenten varit offensiv i att samla hela nationen, sa Sanchez till dagstidningen Ciudad Caracas.

Arbetare och militär i allians

Den 10 mars, det vill säga dagen efter Obama-dekretet, beslutade Maduro att förbereda militära-civila försvarsmanövrar på geografiskt- och ekonomiska strategiska punkter i Venezuela. “På fosterlandet tafsar ingen”! är mottot.

Den 14 mars inleddes de första gigantiska manövrarna. Över 100.000 venezuelaner deltog, 80.000 från de väpnade styrkorna och 20.000 civila. De sistnämnda ingår i de väpnade folkmiliserna som har bildats i för samhället strategiska nyckelsektorer. Venezuelas ÖB inspekterade de nya ryska BUK-luftvärnsmissilerna, som har köpts in. Med dem ökar landets försvar mot luftangrepp från 10 till 90 procent.Arbetarmilisen på flera av det statliga oljebolaget PDVSA:s anläggningar manifesterade i allians med de väpnade styrkorna sin beslutsamhet att slå tillbaka vad de uppfattade som rena militära invasionshot från Obama.

– Venezuela har kraft att försvara sig. Venezuela måste vara förberett för vi får aldrig bli ett nytt Libyen eller Irak.USA:s mål: Venezuelas olja

Universitetsprofessorn James Petras (USA) var politisk rådgivare till den i Chile störtade vänsterpresidenten Salvador Allende. Han säger i en intervju till Magasinet Iniciativa Debate att vad USA försöker är att störta den bolivarianska regeringen i Caracas för att avsluta en process som inleddes med valet av Hugo Chavez som president 1998.

– USA tolererar inte en regering som stimulerar den syd- och centralamerikanska och karibiska integrationen som exkluderar USA. Washington vill alltid göra slut på de regeringar som har välfärd på sitt program.  Men alla operationer mot Venezuela har ett enda syfte: USA:s kontroll över oljan som inkluderar utvinning och handel.

2013 slogs det fast att Venezuela har världens största oljetillreserver. Saudiarabien, USA:s främsta allierade bland oljeländerna, kom på andra plats. Venezuelas olja fraktas på fem dagar till USA medan den saudiarabiska oljan dröjer fem veckor innan ankomst.

Dick Emanuelsson