11 juli 2017

USA ger grönt ljus att störta Venezuelas regering. USA:s kommande militärmanöver i AmazonasUSA ger grönt ljus att störta Venezuelas regering

Av Dick EmanuelssonTEGUCIGALPA / 2017-07-11 / USA har gått från att utfärda uttalanden om dialog till direkta uppmaningar om att störta den folkvalda regeringen Nicolas Maduro i Venezuela.

Kurt Walter Tidd.
– Jag uppmanar Venezuelas militärer att störta Nicolas Maduro! Om Nicolas Maduro friger sina politiska fångar, kommer jag förhandla för honom om fri lejd ut från Venezuela.

Så uttryckte sig Amiral Kurt W. Tidd, befälhavare för USA:s Sydkommando (USSOUTHCOM) den 8 april 2017 i en videofilm [1]:

Med all rätt betraktade inte bara regeringen Maduro Tidds direkta uppmaning till en militärkupp, även Latinamerikas folk blev grymt varse om att ”Imperialismen är ingen Papperstiger”.

Av den "fredliga oppositionen" i Venezuela är det inte mycket kvar av. Nu använder de sig av hemmagjorda granatkastare och andra vapen som faktiskt, reportrar och ledarskribenter där hemma, DÖDAR!


USA leder oppositionen i Venezuela

Framträdandet från det militära Sydkommandots högste chef, som kan ses och höras på följande video, illustrerar och bekräftar samtidigt USA:s avgörande roll och inblandning i den venezuelanska extrema högeroppositionens 100 dagars försök att störta regeringen. Oppositionsledarna har sedan länge begärt USA:s direkta stöd för att störta Maduro.

I den manual oppositionen följer eskalerar den varje dag terrormetoderna för att skapa det kaos som är nödvändigt för att förklara Venezuela som en stat i förfall, inkapabel att fullfölja sina nationella och internationella åtaganden. I det läget träder OAS, de Amerikanska Staternas Organisation in och fattar beslut om den ”Demokratiska Chartan”. Hittills har USA och dess lydstater som Colombia, Argentina, Mexiko eller Peru inte lyckats få den 2/3-majoritet som behövs för att utfärda Chartan, mycket tack vare de karibiska staterna och ALBA-gruppen.

Det var därför som Amiral Kurt Walter Tidd främst vände sig till dessa karibiska stater i sitt framträdande den 8 april:Video: Se quitó la máscara: Estados Unidos da luz verde para derrocar a Maduro. Habla el almirante Kurt W. Tidd.
”Direktkontakt med Venezuelas framtida regering”

Hans uttalande baserade sig även på ett uttalande från Sydkommandot dagen innan som så klart också har USA:s UD:s och Vita Husets gillande. Att en militär börja veva med taktpinnen kanske är en fingervisning om att nu är det just den aggressiva sektorn av USA:s väpnade styrkor, i allians med det mäktiga militärindustriella komplexet, som är den verkliga politiska makten i USA.

– Jag har informerat presidenten (Trump), vicepresidenten och utrikesministern att jag står i direktkontakt med Venezuelas framtida regering och dennas begäran om demokrati. Den begäran kommer inte att nonchaleras. Detta krig (Sic!) kan vinnas utan en ekonomisk kollaps”, säger Tidd i videon och tillägger:

– Uppgiften är: Denne mördare måste ställas inför rätta!
USA ”överlämnar i morgon” Venezuela till terrorns ungdomar

De ungdomar som av egen övertygelse eller de som betalas av de intellektuellt ansvariga för terrorismen på Caracas´ gator (flera av de betalda ungdomarna är intervjuade i TV-kanalen Telesur, men dessa intervjuer publiceras aldrig i svenska eller andra internationella medier) använder för varje dag allt våldsammare metoder. Till dem vänder sig Tidd:

– Revolutionen är en generationsfråga. Vi behöver tillfredsställa ungdomens behov nu. För det som vi (vilka ”vi”?) vinner i dag är det som vi kommer att placera i deras händer i morgon.

Så talar en man som är utsedd att vara ansvarig för 31 länder och 24.900.000 kvadratkilometer. Som till sitt förfogande har den 4:e Flottan som patrullerar bägge kuster om den amerikanska kontinenten, Stilla Havet och Atlanten i vilken Karibien ingår. USSOUTHCOM och Tidd har i gammal god John Wayne-stil utsett sig själva att vara ”ansvarig för säkerheten för Panamakanalen” och andra strategiska platser i denna del av världen.Karibiens självständighet

Tidd var helt tydlig när han riktade sig till de karibiska staterna, som till sin majoritet röstat mot eller avstått när USA:s förslag har lagts fram mot Venezuela i OAS.

– Jag insisterar i behovet av en omedelbar diskussion. De karibiska staternas framtid är avhängigt oss (USA), säger Tidd helt oblygt i videon. Och tillägger melodramatiskt:

– Jag vänder mig till alla er som älskar freden i världen (Sic!) att be för våra systrar och bröder i Venezuela och ett snabbt fall för den ondskefulle diktatorn! Om Nicolas Maduro friger sina politiska fångar, kommer jag (Sic!) att förhandla för honom (med den USA-tillsatta regimen) om fri lejd ut från Venezuela. Jag uppmanar Venezuelas militärer att störta Nicolas Maduro!

Så talar en man med makt, och det är till honom som den fascistiska oppositionen i Venezuela sätter sitt hopp.

Ett argentinskt folkmord på dagordningen?

James Petras. Foto: Dick Emanuelsson.
– Oppositionen har bara ett mål, att eliminera Maduro och inrätta en regim baserad på den råa styrkan och massakrera folkrörelsen som stöder regeringen. Det råder inget som helst tvivel att om högern tar makten i Venezuela, kommer vi bevittna en massaker liknande den som ägde rum under militärdiktaturen i Argentina (1976-1983 där 30.000 mördades och ”försvann”). För det är ingen demokratisk opposition. Den kommer att regera med järnhand, den kommer att ´rensa´ och den kommer att massakrera de som just nu stöder regeringen (Maduro).

Den sammanfattningen om vad den venezuelanska oppositionen vill och vilka dess mål är gjorde  USA-professorn och debattören James Petras i en intervju i den uruguayanska radiostationen CX36 i måndags (10 juli, 2017).


USA:s kommande militärmanöver i Amazonas

Den 6-13 november i år leder USA för första gången en militärmanöver i den brasilianska delen av Amazonas, vid trepunktsgränsen där Brasilien, Colombia och Peru sammanstrålar; staden Tabatinga med bara 61.000 vänliga invånare.

Det är en fantastisk del av Amazonas där turisten kan njuta av resa på världens största sötvattenreserv. Jag har gjort reportage två gånger under min tid som reporter i Colombia och kan varmt rekommendera platsen som en oförglömlig naturupplevelse.

Men vad ska militären från en rad länder göra där? Många i Brasilien, som står som värd för militärmanövern, är kritiska och menar att manövern aldrig skulle ha varit möjlig om det inte vore för att den brasilianska USA-vänliga högern i en palatskupp hade avsatt Dilma Rousseff som valdes till president av 53 miljoner brasilianare. I stället utsågs Michel Temer till kuppresident.


Varken OAS eller dess generalsekreterare Luis Almagro protesterade vid den ”mjuka statskuppen” i Brasilien, än mindre USA som kunde räkna med en pålitlig allierad, den största nationen och ekonomin i Latinamerika. Luis Almagro är fullt upptagen med att genomföra allt stöd till oppositionen i Venezuela medan hans före detta partivänner i Uruguay, bland dem Pepe Mujica, rasar mot Almagro som de anser vara USA:s nickedocka i hans besatta krig mot regeringen i Caracas.USA-vänliga stater deltagare med USA-baser

En ung colombiansk grabb i Amazonasfloden

vid trerikspunkten mellan Colombia, Brasilien
och Peru. 
Foto: Dick E.

Manövern är döpt till Amazon Log och har som referens Nato-manövern i Ungern 2015. Som alltid har dessa manövrar officiellt ”humanitära mål”, eller kamp mot narkotikahandel som förevändningar.

– Tabatinga valdes som platsen för manövern för vi vill visa världen våra svårigheter i Amazonas, sa den brasilianske armégeneralen Guilherme Cals Theophilo, något besvärat inför pressen.

Men det är ett uttalande som många fnyser åt och de menar att bakgrunden är en helt annan. För de övriga deltagarna är Colombia och Peru, som bägge har ett tiotal USA-baser på sitt territorium. Colombia har sju baser varav sex har sin udd direkt riktad mot Venezuela.

– Att bjuda in USA:s väpnade styrkor för att genomföra gemensamma militära övningar med våra väpnade styrkor är likvärdigt ett landsförräderi. Att lära fienden hur han ska bekämpa oss i den amazonska djungeln är ett högförräderi.

Det starka uttalandet gjorde den 6:e största brasilianska dagstidningen Zero Hora i en analys av Militärmanövern Amazon Log.

Video: AmazonLog 2017Permanent USA-bas?

Nelson Düring är chefredaktör för det militära magasinet Defesnet.com.br och menar att manövrarna är ”ett bakslag som förvirrar det brasilianska deltagandet i internationella frågor”.

Düring, expert i militära ämnen uppger att ”hittills har inga utländska militärer accepterats på det brasilianska Centret för Instruktioner i Djungelkrigföring” (Centro de Instrucción de Guerra en la Selva, CIGS).

– Men nu har vi nordamerikaner, européer och till och med kineser (på CIGS), sa Düring och sällar sig till kritikerna mot USA-manövern och menar att ”Brasilien bör bevara sina (militära) hemligheter”.

Trots alla försäkringar om att ingen USA-bas ska etableras i Amazonasregionen, menar nationalistiska kretsar inom de väpnade brasilianska styrkorna att den multinationella temporära basen som ska upprättas i Tabatinga, kan förvandlas till en permanent militärbas, vilket skedde i Ungern 2015.

USA:s militära närvaro i Peru blir för varje dag allt starkare.

Venezuela nästa, via Peru?

Enligt experten på geopolitiska frågor, Miguel Angel Barrios, som intervjuades av den ryska nyhetsbyrån Sputnik, existerar möjligheten att Peru kan bli ett uppmarsområde för en USA-intervention mot Venezuela.

– Landet har förvandlats till en militär USA-bas. Till Peru anländer det varje dag 112 marinsoldater från Peru.

Han menar att Peru är den knutpunkt som förbinder Amazonas med Orinoco (Venezuela).


”Ockupera Colombia militärt” för att ta över Venezuelas oljaEfter en månad i Colombia kan vi vittna om det systematiska bombardemanget av antivenezuelansk propaganda i de colombianska medierna. I dag talar Santos inte om Plan Colombia efter att FARC-gerillan överlämnat det sista geväret till FN:s representanter i landet.

De sju militärbaser som den förre presidenten Alvaro Uribe överlämnade till USSOUTHCOM 2010, bland dem den svenskbyggda marinbasen Bahia Malaga vid stillahavskusten, ska inte avvecklas eller överlämnas till den colombianska militären utan fortsätta under Pentagons och Amirals Tidds kontroll.

Den förste kongressledamoten i USA som gick upp i talarstolen för att ge sitt bifall till regeringens förslag för Plan Colombia var senator Paul Cordwell. Det var ingen tvekan om hur han såg på Plan Colombia och vilka möjligheter den innebar för USA.

I en krönika i Washington Post den 10 april 2000 som han rubricerade: ”Starting with Colombia”, skrev han följande:

”För att kontrollera Venezuela (och världens största oljereserver) är det nödvändigt att ockupera Colombia militärt”!

I dag, juli 2017, bekräftas ordern till Amiral Kurt W. Tidd; ”Ta över Venezuela via högeroppositionen”!


Fem miljoner venezuelaner i stöd för Maduro

Arbetare för en ny Författning som ger dem mer makt. Den politiska högern i Venezuela och USA är beredda att starta ett inbördeskrig eller en USA-invasion för att förhindra en demokratisering av Venezuela. I bakgrunden handlar det om Venezuelas olja, landet har de största oljereserverna i världen, fem dagars transport till USA.

Vad dessa krigsherrar sällan kalkylerar i är det motstånd de framkallar. Hittills har regeringen Nicolas Maduro inte fallit för provokationerna, trots den USA-stödda terrorn på Caracas gator, som till och med uttrycks i helikopterbeskjutning av Högsta Domstolen med ett 60-tal journalister på plats, eller nedbränning av läkarstationer, livsmedelsförråd med 60 ton livsmedel till tusentals fattiga familjer, bomber som exploderas mot Nationalgardet eller användande av hemmagjorda granatkastare. Oppositionen har heller inte lyckats att splittra de väpnade styrkorna och polisen i Venezuela, trots att USA och CIA med alla till buds stående medel i klassisk stil försöker köpa över höga eller lägre militärer.


I måndags placerade oppositionens paramilitärer ut en bomb som de lät detonera när en patrull av nationalgardister skulle passera. Sju poliser och familjer drabbades av bomben som ingen västregering har protesterat mot.Video: La nueva arma de la oposición fascista y violenta venezolanaI söndags sammanstrålade 4,5 miljoner venezuelaner på fredliga politiska möten runt om hela Venezuela för att debattera med sina kandidater som ställer upp i valet till en författningsskrivande församling som äger rum den 30 juli. På ett av dessa möten sköts den 41-årige José Luis Rivas Aranguren ihjäl av en person från den fascistiska oppositionen.

En Chavez/Maduroanhängare.

Oppositionen vill ha val men vill inte delta i dem. De följer amiral Tidds order om att använda våld för att framkalla det kaos som Tidd och Sydkommandot behöver som förevändning för att gå in i Venezuela.

Och de svenska medierna med få undantag väljer att stödja den opposition som i andra länder skulle betraktas som terrorister. De tror att de kan förvandla Caracas till ett Nytt Aleppo. Men min erfarenhet av venezuelanerna är att de inte kommer att acceptera kriget men om det kommer, kommer de att göra motstånd mot Tidd och hans lokala allierade.

[1] Estados Unidos da luz verde al alto Mando militar a derrocar a Maduro. USA:s Plan för återerövrande av Latinamerikas naturresurser

Santa Fe I-IV är en serie dokument som legat till grund för USA:s utrikespolitik mot Latinamerika. Det första dokumentet publicerades 1980, författat av högerextrema utrikespolitiska rådgivare till Ronald Reagan.

Santa Fe II kom 1989 och uttryckte stor oro för den politiska och militära utvecklingen i El Salvador och Colombia där man varnade för den ”växande kommunistiska gerillan”.

Santa Fe IV, som ursprungligen skrevs i december 2000 men offentliggjordes först i augusti 2001 efter Bush tvivelaktiga valseger, handlar i korthet om följande fyra strategiska uppgifter (direkta citat från dokumentet):

  • Kontroll över sunden i Atlanten.
  • Obegränsad tillgång till Panamakanalen.
  • Upprättande av en säker farled runt Kap Horn.
  • Försäkran om att länderna i hemisfären inte uppträder fientligt mot USA.
  • Att hemisfärens naturresurser är disponibla för att motsvara våra nationella prioriterade behov.


Eller för tala med Colin Powell:

”Vårt mål är att garantera USA-företagen kontroll över ett område som sträcker sig från Nord- till Sydpolen och fri tillgång, utan några som helst hinder, till våra varor, tjänster, teknologi och kapital på hela hemisfären”.

De fyra punkterna i Santa Fe IV står med andra ord i centrum för USA:s utrikespolitik mot Latinamerika och metoderna är flera men även hindren.

Ett av dem var den colombianska gerillans starka inflytande och kontroll över stora delar av södra Colombia, där just delar av Amazonas är beläget. Därför insåg USA-administrationen tidigt att den behövde ett legitimt skäl för att likvidera detta hinder.

Efter det kalla krigets slut kom det att bli böndernas kokaodlingar som blev förevändningen för USA:s intervention av Colombia, eller som vänsterintellektuella i Bogotá uttryckte temat: ”First we take Bogotá, then we take Amazonas”!

Amazonasregionen representerar inte bara "Världens Lunga", utan registrerar gigantiska naturresurser. Därför är USA intresserat av att "stärka förbindelserna" med högerregeringarna i området. På tur står Venezuela.Läs hela reportaget:
En hel världs oas i fara
Publicerad i Flamman: 4 Februari, 2004


25 juni 2017

Vad hade hänt om ”Venezuelas fredliga demonstranter” hade agerat i Stockholm?

De "fredliga demonstranterna" i Caracas beskjuter på bilden den militära flygbasen La Carlota. Vad hade hänt och vilka hade straffen blivit om det hänt i Stockholm, London eller Washington?
Vad hade hänt om ”Venezuelas fredliga demonstranter” hade agerat i Stockholm?

Av Dick Emanuelsson

TEGUCIGALPA / 2017-06-25 / Vad hade hänt om svenska demonstranter, uppbackade av nästan en hel politisk omvärld, i synnerhet alla slags massmedier, hade attackerat (den nu nedlagda) Svea flygflottilj (F 8) i Barkarby med hemmagjorda granatkastare? Två ordningspoliser skadades allvarligt och svävar mellan liv och död.

Vad hade polisens och militärens reaktion blivit om terrorister hade attackerat F8:s interna skola (för barn i årsklasserna 1-9) med eldvapen och brandbomber? Perforationerna från kulorna i skolans väggar är vittnesmål på den väpnade aktionen.

En mor som har sin 7-åriga dotter på skolan är orolig för att terroristerna inte bara förhindrar sin dotters skolgång utan sätter hennes liv på spel. Brandbomberna tog sikte på hustaket för att lättare antända hela byggnaden.

– I morse frågade min dotter; varför hatar de oss så mycket? Vad har vi gjort dem?

Vad skulle föräldraföreningen har sagt och krävt gentemot svenska myndigheter?

För några veckor sedan attackerade en liknande terroristgrupp Bostadsdepartementets byggnad. Där arbetar 1000 anställda samt förskolelärare och 45 barn på husets dagis. Dessa människor löpte stor risk att gå under i den av terroristerna antända byggnaden. Tänk på vad branden i London kostade i människoliv.

(Se videon från attacken mot flygbasen):


Men det här är inte Stockholm utan Caracas, Venezuela.

Det är inte i hela Caracas detta händer utan i de kommundelar där den högerextrema politiska oppositionen utsåg borgmästare i det senaste valet och där denne också är chef för den kommunala polisen. Denna ingriper sällan när terroristerna, som i Dagens Nyheter, STV och Sveriges Radio kallas ”fredliga demonstranter”. De lyfter ju upp sina rena och vita händer mot himlen samtidigt som dessa oppositionsledare ger sina paramilitära grupper på tvärgatorna order om att attackera ordningsmakten och som i fallet i fredags, flygbasen La Carlota.

Ögonblicket när flygbasens säklerhetsstängsel rivs och demonstranterna gör försök att tränga in.


Rev ned säkerhetsstängsel och besköt flygbasen

Närmare 80 venezuelaner har dödats de senaste två månaderna, bland dem många ur de obeväpnade polisstyrkorna. Dessa besvarar brandbomber, pistoleld och granater från hemmagjorda granatkastare med batonger och tårgas. De ’r förbjudna att använda eldvapen mot demonstranter.

I attacken mot den i Caracas centralt belägna flygbasen La Carlota, rev demonstranterna ned delar av det höga stängslet. En akut säkerhetssituation uppstod för flygtrafiken med helikoptrar, stridsplan och civila transportplan i aktivitet. En dramatisk situation skulle kunna ha uppstått om dessa terrorister hade lyckats ta sig in i flygbasen.

När den 22-årige David Vallenilla, som stod en meter från säkerhetsstängslet, försökte ta fram en hemmagjord handgranat ur sin ryggsäck skrek en av Nationalgardets uniformerade att han skulle lägga ned ryggsäcken, vilket han inte gjorde. Den uniformerade avlossade då en salva med gummikulor som hade det fatala resultatet att Vallenilla avled.

Vad försöker terroristen ta fram från sin ryggsäck? Polisen från flygbasen skriker och ger order till 22-åringen om att inte ta fram något från ryggsäcken samt att sträcka upp händerna.

Men David Vallenilla tar fram sin handgranat som är en tårgasgranat som den våldsamma oppositionen använder som hemmagjorda bomber. På bilden där det står "La Granada" kan bomben ses.
På denna bild som har förstorats syns det bättre att demonstranterna är beväpnade med alla slags vapen och explosiva ämnen.


Vad skulle myndigheternas reaktion i Stockholm ha blivit om något liknande hade skett där?

Vad som skulle ha hänt i USA är det ingen som tvekar på, där skulle alla demonstranter ha mejats ned utan urskillning.

Men denna jämförelse görs aldrig i medierna. De som utpekas som monster i andra delar av världen är lammungar i Venezuela. Men ta en titt på de nedanstående bilderna, var och en kan själv dra sin slutsats vem som är lamm och monster.

För varje dag blir attackerna mot statens institutioner allt våldsammare och blodigare i Venezuela. På bilden beslagtagna hemmagjorda bomber och explosiva ämnen. Vad är detta? Terrorism eller politisk opposition? Vid vålsamheterna i februari-mars 2014 dömdes oppositionsledaren Leopolde Lopez till 14 års fängelse för att ha uppmanat till våldsamheter som ledde till döden för 43 venezuelaner. I år, 2017, är den siffran uppe i 73 döda.
 Tre stora långtradare antändes av dessa demonstranter som vädjar till Trump att invadera Venezuela.

 Flygbasen La Carlota beskjuts.

 En ´Pistolero´. Flygbasens skola besköts med både eldvapen som brandbomber.

Utrustad med sin hemmagjorda granatkastare. Hur skulle debattprogrammen i svensk TV och radio gestaltat sig om motsvarande händelser hade ägt rum i Stockholm?Varför inga rubriker om studentkampen och morden i Honduras?

Samma dag mördades Roberto Gomez, far till Johan Andrée Gomez. Johan hade tillsammans med 20 andra kamrater från det statliga universitetet UNAH (Universidad Nacional Autonoma de Honduras) i Honduras ställts inför rätta för att med fredliga medel ha ockuperat en av byggnaderna på universitetet. Den lagstiftning som rektorn, Julieta Castellanos hänvisar till är en ny anti-terroristlag som kongressen fattade beslut om tidigare i år.

Bakgrunden är de gigantiska studentaktionerna 2016 som pågick i nära ett halvår och som fick till följd att den omedgörliga Julieta Castellanos tvingades sätta sig med studenterna och finna en överenskommelse. Så skedde också och avtalat skrevs under men Castellanos uppfyllde aldrig sin del av överenskommelsen.

Därför gick studenterna ut i nya aktioner under maj månad, framför allt med kravet på att inga repressalier ska utverkas mot de kämpande studenterna och att överenskommelsen från 2016, som bland sa att rektorns stämning av tre studenter skulle dras tillbaka. Men det gjorde inte Castellanos. De dömdes för två veckor sedan som skyldiga och bedöms få mellan 2-5 års fängelse.

När studenterna ockuperade en fakultetsbyggnad beordrade Casteallanos det militariserade Kobra-kommandot att avhysa studenterna på det autonoma universitetet från den ockuperade fakulteten. 21 studenter greps och som i torsdags förra veckan ställdes inför rätta.

Roberto Gomez framför domstolen med plakatet med texten där han, som förälder, uttalade sitt stöd till sin sons och de andra studenternas kamp på UNAH. 15 timmar senare sköts han ihjäl av tre maskerade män från vad människorättsorganisationerna och vänstern i Honduras anser vara en dödsskvadron som opererar och likviderar den politiska oppositionen i landet.


Mördade fadern efter stöduttalande för studenterna

Utanför domstolsbyggnaden i centrala Tegucigalpa stod Roberto Gomez, far till Johan Gomez med sitt plakat med texten: ”Jag vill att mina barn ska få en allmän utbildning (mot det privata) med kvalité utan bli offer för en auktoritär repression”! Han gav även svar på tal i en intervju i den största TV-kanalen HCH och upprepade sitt stöd till sin sons och alla studenternas kamp för en människovärdig utbildning samt ett slut på den statliga terrorismen.

Klockan 04.30 på morgonen dagen efter, när Roberto Gomez skulle sätta sig i sin bil för att åka till verkstaden där han reparerade kylskåp dök tre maskerade män upp och avlossade de dödande skotten mot Gomez.

Var och i vilka svenska medier har vi läst om det?

Son och far, Johan Andres respektive Roberto Gomez intervjuas av TV-kanalen HCH.


Med vilken moral och rätt?

Men det här är Honduras där utrikespolitiken avgörs i Washington. Honduras utrikesminister krävde i OAS (de Amerikanska Staternas Organisation) 1960 att Kuba skulle uteslutas ur OAS för att Kuba inte var ett  demokratiskt föredöme. Förra veckan framförde Honduras´ utrikesminister samma politiska kritik mot Venezuela som hennes föregångare på posten hade gjort 1960, mot Kuba, utan att kräva att Venezuela skulle uteslutas för Venezuela har beslutat sig för att lämna organisationen som Che Guevara i en debatt på 1960-talet karaktäriserade som ”USA:s Ministerium för Koloniala Angelägenheter”. Historien verkar gå igen.

Honduranskt Femicidio

Men med vilken moralisk rätt kunde den honduranska utrikesministern tala om våldet och matbrist i Venezuela när den mest våldsamma stad i världen är den honduranska staden San Pedro Sula, följd av huvudstaden Tegucigalpa. Med vilken moralisk rätt kan den honduranska utrikesministern tala om våld mot venezuelanska kvinnor när vi, som journalister, de senaste tio åren har intervjuat kvinnoledare som skriker ett S.O.S. varje år när de presenterar sin statistik över El Femicidio. I Honduras mördas en kvinna var 13:e timma, cirka 600 per år i ett land med samma folkmängd som Sverige, medan det i Venezuela mördades 67 kvinnor 2016 enligt femicidio.

En av 600 mördade honduranska kvinnor.


Dödsskvadroner och Barnamord

I Honduras mördas var tionde timma ett barn/ungdom. Under det första halvåret 2016 mördades 500 barn. Direktören för Casa Alianza (en NGO-stiftelse med finansiellt stöd från USA, som tar hand om gatubarn eller barn som far illa i hemmet, totalt finns det 15.000 gatubarn i Honduras), Guadalupe Ruelas sa i en kommentar att ”på grund av brist på hopp och våldet emigrerar folk. Enbart under det första halvåret har 3600 barn deporterats från Mexiko. Enbart under maj månad emigrerade och flydde från våldet 900 (honduranska) barn som tog sig över gränsen Mexiko-USA”.

12-åringar ska skickas till fängelset

Vad gör då den honduranska högerregimen? Jo, fattar beslut med hjälp av kongressen att sänka den straffbara åldern för när staten kan fängsla en person som har begått ett brott. Det har förts fram krav på att 12-åringar ska kunna spärras in, förslag som fick Luz Angela Melo, FN:s Unicefrepresentant i Honduras att tappa andan:

– Vi tror inte att våldssituationen förändras genom att döma och skicka barn till fängelse. Det är inte barnen som trafikerar med knark, barnen utnyttjas”, konstaterade Melo.6 maj 2017

Berta Caceres´ Copinh uttrycker sin solidaritet med Venezuela och fördömer oppositionens och USA:s försök att störta den folkvalda lagliga regeringen Maduro

"Venezuela står inte ensamt. Det har vänner i hela världen och jag är en av dessa, i likhet med min mor, Berta Cáceres", skrev Olivia Marcela Zúñiga, dotter till Bertha nyligen i ett budskap till Venezuela. På bilden Bertha som följs till sista vilan av sitt folk i Honduras och Hugo Chavez, också han följs till den sista vilan av Venezuela folk som gör motstånd mot den nation som USA och oppositionen vill förvandla till ett "Nytt Syrien".


Berta Caceres´ Copinh uttrycker sin solidaritet med Venezuela och fördömer oppositionens och USA:s försök att störta den folkvalda lagliga regeringen Maduro

Av Dick Emanuelsson, Resumén Latinoamericano

TEGUCIGALPA / 2017-05-06 / Den honduranska Folkliga och Indianorganisationen Copinh fördömer i nedanstående uttalande den venezuelanska proamerikanska oppositionens försök att med våld störta den lagliga och folkvalda regeringen Nicolas Maduro.

Copinh leddes i över tio år av Bertha Caceres och Lenkafolkets kamp mot flera kraftverksprojekt i Honduras. Hon var en framstående ledare inom den Motståndsfront som bildades i Honduras efter den militära statskuppen den 28 juni 2009. För hennes okuvliga motstånd mördades hon av krafter inom och utanför den militär som historiskt sett har varit i tjänst hos den sociala klass som lett och plundrat folket och dess naturresurser.

Efter statskuppen 2009 beslutade Kongressen i Honduras att överlämna 50 koncessioner inom energi, gruv- och kraftverksprojekt till den verkliga politiska och ekonomiska makten i och utanför landet.

Berthas solidaritet med Kuba och Venezuela

Bertha Caceres vacklade aldrig i sin solidaritet med Kuba och Venezuela. Hennes deltagande på flera konferenser i Havanna och Caracas bekräftade det.

Att Copinh har tagit upp hennes politiska mantel efter det fega mordet på detta föregångsexempel för politisk och social kamp i världen, bekräftar organisationens kraftfulla stöd till Revolutionen i Venezuela samtidigt som Copinh avslöjar hur oppositionen i Venezuela är underordnad sin Patrons intressen hos Pentagon och USA:s UD som i dag intensifierar sin krigföring mot Venezuela med alla medel som är allt annat än ”fredliga”.

Ingen ”tredje väg” i Venezuela

Oppositionens "fredliga" aktioner illustre-
rades när den attackerade och försökte
bränna ned förlossningsavdelningen på
det allmänna sjukhuset i stadsdelen Valle
i Caracas. Är det den opposition som DN,
TT och andra medier stöder?
De som igår uttalade sitt fördömande av mordet på Bertha och samtidigt hyllade henne som ett föregångsexempel men som i dag fördömer regeringen Nicolas Maduro, bör fundera två gånger på vems sida de i dag oundvikligen hamnar, för det finns ingen mellanväg eller, som vi kunde se i en tidning som beskriver sig som ´vänster´, att bägge sidor i konflikten i Venezuela är lika goda kålsupare.

OAS, de Amerikanska Staternas Organisation som Che Guevara karaktäriserade som ”USA:s Ministerium för Koloniala Frågor” deltar, precis som man gjorde i isoleringen av Kuba efter Revolutionen 1959 mot regeringen i Caracas.

Målet är världens största oljereserver

Hyckleriet har inga gränser, för samme Almagro (OAS´ generalsekreterare), som i dag blandar sig i Venezuelas inre angelägenheter, hade inget att erinra mot den skandalösa palatskuppen i Brasilien mot den folkvalda presidenten Dilma Rousseff.

Eller de honduranska landägarnas mord på 150 organiserade lantarbetare sedan militärkuppen 2009 som med fredliga medel krävde en jordreform men som mötte AK-47:ornas kalla stål.

Folkens fiende i Washington, Madrid, Bogota eller Stockholm vässar sina pennor och svärd för att trappa upp den politiska och ekonomiska krigföringen mot Venezuela. USA:s och EU:s oljebolag står i begrepp att återigen ta över olje- och gasfält, de största reserverna i världen, för det är det som är det slutliga målet med kriget mot nationen Venezuela, allt annat är att blanda bort korten.

Berta Caceres´ Copinh uttrycker sin solidaritet med Venezuela och fördömer oppositionens och USA:s försök att störta den folkvalda lagliga regeringen Maduro

Det Civila Rådet för Folkliga och organisationer för Ursprungsbefolkningarna i Honduras, Copinh, hälsar de venezuelanska kvinnorna denna dag av mobilisering och kamp för att försvara den Bolivarianska Revolutionen.

Vi vet att vårt broderfolk folk i Venezuela utsätts för ett imperialistiskt angrepp som har inneburit ekonomisk krigföring och desinformationskampanjer och förtal.

Inför denna situation bekräftar COPINH sin solidaritet med det venezuelanska folket, och som precis som 2009 (under dagarna av statskupp i Honduras), samlas vi vid den Bolivarianska ambassaden i Tegucigalpa för att försvara den mot de honduranska kuppmakarna.

Idag höjer vi våra röster för att återigen sluta upp bakom, inte bara den Bolivarianska regeringen utan även dess folk som ett broderfolk och nation mot nya kuppmakare som motsvarar samma imperialistiska intressen som vill plundra och militarisera vårt Amerika.

Vi inser den svåra situationen och vi gör en uppmaning till enhet av de revolutionära krafterna och en djup dialog för att komma ur krisen.

Som COPINH fortsätter vi i försvaret av våra territorier, och vi upprepar att vi är övertygade om att detta arbete endast är möjligt med aktiva och aktivt deltagande av kvinnor, som inte bara sett sig tvungna att möta det kapitalistiska och rasistiska våldet utan vi har också konfronterat patriarkala våldet.

Vi tror på kvinnornas grundläggande deltagande för att försvara de uppnådda resultaten av folken i vårt Amerika för att konfrontera plundrarna av våra territorier. Så idag, tillsammans med vår Berta Caceres, hälsar vi med glädje de venezuelanska kvinnornas mobilisering i Caracas, mot kuppmakarna och försvaret av den Bolivarianska revolutionen.

Berta lever, kampen fortsätter!
Berta dog inte, hon fördubblades i all latinamerikansk kamp!
Med den fäderneärvda kraften från Berta, Lempira, Mota och Etempica höjer vi våra röster fulla av liv, rättvisa, värdighet, frihet och fred!

COPINH:s Kvinnosamordning
2017-05-06
La Esperanza, Intibucá, Honduras.