3 augusti 2017

Venezuela: Bankkonton spärras i USA för företag som arbetar med Venezuelas valmyndighet

Enligt Jimmy Carter-Centret är det venezuelanska valsystemet pålitligt och bland världen säkraste, skyhögt över USA:s. FOTO: DICK EMANUELSSON.Strypsnaran om Venezuela dras åt allt snabbare:
Bankkonton spärras i USA för företag som arbetar med Venezuelas valmyndighet

Av Dick Emanuelsson

TEGUCIGALPA / 2017-08-03 / Snaran om Venezuela dras sakta åt. Varje dag kommer utspel med avsikt att isolera Venezuela diplomatiskt, ekonomiskt och politiskt. Länder som lyder under USA:s utrikespolitik drar hem sina ambassadörer och kräver, i likhet med Perus kongress, att Venezuelas ambassadör ska lämna landet.

Historien verkar gå igen från den 31 januari 1962 när USA via sitt ”Ministerium för Koloniala Frågor”, som Che karaktäriserade OAS, de Amerikanska Staternas Organisation, uteslöt Kuba från OAS, på begäran av Honduras´ regering.

Här är några exempel på hur Venezuelas politiska och ekonomiska fiender trappar upp kriget mot det sydamerikanska landet de senaste två dagarna.

  • Vd:n för dataföretaget SmartMatic, Antonio Mugica, som sedan 2004 har företagets elektroniska valsystem opererande i alla val i Venezuela, påstod i vaga ordalag i onsdags eftermiddag från London att Venezuelas valmyndighet CNE hade manipulerat valresultatet i söndags med en miljon röster.
  • Uttalandet kom DAGEN EFTER att Trump satt 13 venezuelaner, bland dem CNE:s ordförande Tibisay Lucena i politisk och ekonomisk ”karantän”. Det innebär förbud för företag och personer att har förbindelser med CNE, likt USA:s blockad mot Kuba. Lucena uppgav i dag torsdag att flera företag som levererar kunskap och teknisk assistens till CNE fått sina bankkonton och verksamhet stoppade i USA i dag.
  • För SmartMatic, som enligt Mugica till och med har kontrakt med CIA och ett 20-tal regeringar i världen, skulle fortsatta förbindelser med CNE innebära stora ekonomiska avbräck, för att inte säga en kommersiell katastrof.
  • I dag torsdag, sa OAS´ generalsekreterare Luis Almagro att CNE inte kommer att bjudas in till OAS´ Interamerikanska Möte för Valmyndigheter i Cartagena, Colombia.
  • I dag torsdag gick den 5:e av 34 jurister som oppositionen hade utsett till en ny parallell Högsta Domstol in på den chilenska ambassaden där han ansökte om skydd för sin säkerhet samt politisk asyl.
  • På eftermiddagen kastades brandbomber mot den spanska ambassaden i Caracas. I vems intresse och vad är syftet?


Låt oss först analysera den allvarliga anklagelsen om ”manipulering” av valresultatet från CNE:s sida.

Antonio Mugica, vd för företaget Smartmatic.


CNN-intervju

En självsäker vd i Smartmatics hade innan sitt uttalande om ”manipulering” av rösterna i valet i söndag, intervjuats av CNN:s mexikanske stjärnreporter Fernando Ramos efter valet 2013 där Maduros motkandidat Henrique Capriles Radonski påstod att valfusk hade ägt rum. I intervjun på sex minuter försäkrade Mugica det omöjliga i att manipulera röstningen i företagets elektroniska system. Varje röst registrerats omedelbart och en fysisk kopia att en röstning har genomförts registreras separat. Datasystemet kontrolleras senare med de fysiska rösterna.

Sedan 2004 har ingen kunnat ifrågasätta företagets röstmaskiner och programvara. Mugica förklarade detta på ett ledigt och avslappnat sätt och ingav stort förtroende i sina uttalanden inför Ramos, CNN.

Presskonferensen i London

Men i onsdags den 2 juli 2017 var det en nervös och osammanhängande verkställande direktör som från London läste upp ett skriftligt uttalande från företaget (ägt sedan 24 november 2014 av finansspekulanten och Gudfadern och finansiär till de "Oranga Revolutionerna" i östeoropa, Georg Soros och lord Mark Malloch Brown, Soros närmaste man sedan 1993), där han flera gånger stakade sig under läsningen.

De venezuelanska valmyndigheterna via Tibisay Lucena var indignerade och chockade över Mugicas uttalande, framför allt eftersom Smartmatics 20 ledande tjänstemän och chefer i Caracas hade lämnat Venezuela på onsdagen, fyra dagar INNAN valet.

Företagets uttalande ifrågasätts också av en rad andra orsaker, framför allt att Mugica gjorde uttalandet om manipulering utan att först har konsulterat med Tibisay Lucena och CNE för att verkligen konstatera att en manipulering hade ägt rum, vilket borde vara brukligt för ett kontrakterat företag. Mycket oproffessionellt.

SmartMatic lämnade inga som helst uppgifter till CNE om varför man lämnade landet.

Man uppgav inte heller några som helst tekniska detaljer för hur den påstådda manipuleringen av rösterna hade gått till, hur man upptäckte den, Smartmatics uttalande byggde på antaganden gjorda från London.

– Vi kan inte garantera resultaten från valet till den Författningsskrivande Församlingen. Vi TROR att datauppgifterna blev manipulerade, sa Mugica från presskonferensen i London.

Han antog att det berodde på avsaknaden av kontrollanter från den venezuelanska oppositionen.

Det massiva deltagandet i söndags skakade om oppositionen, Trump och de krafter som vill störta regeringen Nicolas Maduro.


Känslig BBC-fråga

Men varken på presskonferensen eller i den kommuniké som företaget senare skickade ut finns någon som helst teknisk detaljerad information om hur eller vem som utförde det påstådda valfusket, skriver Alba-Ciudad i en analys av Smartmatics uttalande.

Vad som gör händelsen än mer i dunkel är det faktum att SmartMatic inte deltar i datasystemet och sammandraget av alla datauppgifter utan mer förser CNE med röstmaskiner, vissa datasystem samt ett visst underhåll. Det innebär, hävdar portalen Alba-Ciudad, att är oklart hur företagets vd har kommit över nödvändiga datauppgifter för att kunna hävda att det var ”manipulering”.

Vanligtvis, i händelse av att det påträffas avvikelser, ska detta behandlas med uppdragsgivaren, i detta fall CNE. På presskonferensen ställde BBC:s reporter frågan till Mugica om han hade diskuterat sina rön med valmyndigheten. Enligt BBC-reporterns artikel tog Mugica ”en lång paus” och svarade nekande.

Tumskruvarna dras åt

Enligt Alba-Ciudad skulle den Författningsskrivande Församlingens ledamöter sväras in i dag torsdag, men flyttades fram tills i morgon fredag. Fanns det något intresse av att ifrågasätta legitimiteten i denna nya Församling från Smartmatics sida? Anklagelsen om valfusk är naturligtvis mycket allvarlig och ökar på mediernas internationella krigföring mot detta val.

Hur kan andra länder ha förtroende för SmartMatic efter att den i praktiken har ifrågasatt säkerheten i sin egen programvara?

Enligt CNE:s ordförande Tibisay Lucena har flera av CNE:s leverantörer fått sina bankkonton spärrade i USA som en konsekvens av sanktionerna som Trump har verkställt mot Venezuela, Maduro och CNE:s Tibisay Lucena. Är det därför som Smartmatics vd Mugica var både nervös och stapplade i sin uppläsning av det i förväg utarbetade pressmeddelandet?

CNE:s ordförande Tibisay Lucena.


Maduro: “Gör en ny räkning och total kontroll av valet”!

Venezuelas president Nicolas Maduro uppmanade CNE att omedelbart genomföra en revision av valresultatet i söndags men tvivlade inte på vad det är som verkligen ligger bakom Smartmatics uttalande.

– År 2004 använde de sig av Henry Allup (oppositionsledare som sa att det var valfusk när Chavez vann folkomröstningen efter halva sitt mandat den 15 augusti 2004 med 63,5 procent av venezuelanerna som ville att han skulle genomföra sin andra hälft av mandatperioden).

Det året fanns Jimmy Carters Valorganisation på plats och gjorde omdömet att Venezuela hade världens bästa och säkraste röst- och valsystem, mer eller mindre omöjligt att manipulera.

År 2013, när Maduro ställde upp mot Henrique Capriles Radonski vann han med en procent som Capriles anklagade Maduro för att ha vunnit med valfusk. Han kallade ut sina anhängare på gatorna och elva venezuelanerna miste livet.

– Jag uppmanade (CNE) att göra en total revision av resultatet och det visade att siffrorna stämde till 100 procent av alla röster, sa Maduro.

– Nu har de ingen i landet som vill säga ifrån utan nu kommer en individ som har ett företag i London och sina bankkonton i USA och försöker svärta ned valprocessen och påstår att bara 7,5 miljoner venezuelaner röstade. Därför har jag bett att CNE genomföra en revision till 100 procent av valresultatet så som valreglementet slår fast och att landet informeras om resultatet.
Företaget tidigare utrett i USA

USA:s skattemyndigheter har tidigare uppmärksammat SmartMatic. En kort tid efter att företaget inlett sitt arbete i samarbete med CNE 2004, inledde USA:s skattemyndigheter en utredning av företaget i USA. Regeringsorganet Kommittén för Utländska Investeringar inom skatteverket hade gått i genom Smartmatics uppköp av företaget Sequoia Voting Systems.

Det är ett USA-företag som producerar elektroniska röstmaskiner. USA-myndigheterna prövade frågan om uppköpet kunde vara ett eventuellt problem för den ”nationella säkerheten”. Enligt vad New York Times uppgav vid det tillfället handlade undersökningarna huruvida regeringen Hugo Chavez skulle ha kontroll och inflytande över SmartMatic Corporations operationer. Utredningen gjordes direkt mot Antonio Mugica, företagets vd då som nu.